Saako kulutusluoton maksaa ennenaikaisesti?

Kuluttaja saa maksaa kulutusluoton takaisin ennen sen erääntymistä. Saatavasta on tällöin vähennettävä se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään luottoaikaan. Jos luottosuhteen perustamisesta aiheutuneet kulut on mainittu sopimuksessa eivätkä ne ole kohtuuttomat, luotonantaja voi periä ne kokonaisuudessaan.

Luotonantajalla voi tietyssä tilanteessa olla oikeus korvaukseen luoton ennenaikaisesta maksamisesta. Luoton määrän tulee tällöin olla suuri, ja korko kiinteä tai viitekoron määräytymisjakso vähintään kolme vuotta. Korvauksena luotonantaja voi periä enintään sopimuksen mukaisen koron ja vastaavan uuden luoton koron erotuksen jäljellä olevalta luottoajalta.

Jos kuluttajalla on useita velkoja samalta luotonantajalta, saa hän valita mitä niistä hänen suorituksillaan kulloinkin lyhennetään.

Nopeaa apua lakiasioihin.