Kuluttajan myötävaikutusvelvollisuus tarkoittaa kuluttajan velvollisuutta vaikuttaa aktiivisesti sopimuksen täyttämiseen. Kuluttajasopimuksissa pakottava lainsäädäntö koskee pääosin sitä, mitä elinkeinonharjoittaja on missäkin tilanteissa velvollinen tekemään. Lainsäädäntö suojaa siis heikommassa asemassa olevaa sopijapuolta. Näissäkin sopimuksissa on kuitenkin kaksi osapuolta ja molempien on täytettävä sopimusvelvoite.

Kuluttajan myötävaikutusvelvollisuus esimerkiksi

Otetaan esimerkiksi kotimyynnissä tehty kauppa elinkeinonharjoittajan myymästä imurista. Elinkeinonharjoittajan päävelvollisuus on toimittaa sovitunlainen imuri kuluttajalle sovitussa ajassa. Kuluttajan päävelvoite taas on maksaa sovittu kauppahinta.

Yksittäistilanteessa kuluttajan velvollisuudet riippuvat yksittäisen sopimuksen laadusta. Myötävaikutusvelvollisuus tarkoittaa kuluttajan velvollisuutta toimia siten, että elinkeinonharjoittaja voi omalta osaltaan täyttää sopimuksen. Esimerkiksi imurikauppias voi toimittaa imurin sovitusti vain, jos hänellä on tieto mihin osoitteeseen imuri toimitetaan. Velvollisuuden tarkka sisältö määräytyy kuitenkin aina sopimuksen ja tilanteen mukaan. Kuluttajan velvollisuutena voi olla esimerkiksi antaa tarvittavat tiedot elinkeinonharjoittajalle sopimuksen täyttämiseksi. Joissakin tilanteissa myötävaikutusvelvollisuuden laiminlyönti voi vähentää elinkeinonharjoittajan vastuuta.

Pääsääntöisesti ostajan myötävaikutusvelvollisuus ulottuu vain tavaran luovutukseen saakka. Myötävaikutusta voi laajasti ymmärrettynä olla myös jotkut luovutuksen jälkeiset toimet. Tällainen voi olla esim. luovutuksen jälkeen tapahtuva tavaran tarkastus.

 

 

Nopeaa apua lakiasioihin.