Kulutushyödyke on kuluttajan käyttöön tarkoitettu hyödyke. Kulutushyödykkeen tarkempi määrittely on kuitenkin tarpeen lain soveltamisalan hahmottamiseksi. Vain kuluttajansuojalaissa määritelly kulutushyödykkeet ovat niitä kulutushyödykkeitä, joista kuluttajansuojalaissa puhutaan. Jos taas hyödyke ei kuulu tarkkaan määritelmään, ei kuluttajansuojalaki kulutushyödykkeen määrittelyn osalta välttämättä ole käyttökelpoinen sovellettavaksi laiksi.

Lain valinnalla taas on merkitystä oikeusriidan ratkaisun perusteeksi asetettavien säännöstön valintaan.

Kulutushyödyke

Kulutushyödykkeeksi katsotaan:

1. Tavara
2. Palvelu
3. Muu hyödyke tai etuus,

joita tarjotaan luonnollisille henkilöille, tai joita tällaiset henkilöt olennaisessa määrässä hankkivat yksityistä talouttaan varten.

Kuluttajansuojasäännöstö säätelee siis kulutushyödykkeiden tarjontaa, myyntiä ja muuta markkinointia elinkeinonharjoittajilta kuluttajille.

Kulutushyödykkeestä käytetään myös nimitystä kulutustavara. Päivittäistavaralla tarkoitetaan elintarvikkeiden lisäksi muita päivittäin käytettäviä kulutustavaroita, joita hankitaan päivittäisten ostosten yhteydessä.

Lue lisää: § kuluttajansuojalaista

Nopeaa apua lakiasioihin.