Lainhuudon saajan nautintasuoja koskee omistuksia, joille on lainhuuto. Lainhuudolla tarkoitetaan kiinteistön omistusoikeuden kirjaamista lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Kun kiinteistön, sen määräalan tai määräosan omistaja vaihtuu, on uuden omistajan haettava lainhuutoa. Lainhuutoa on pääsääntöisesti haettava kuuden kuukauden kuluessa omistusoikeuden muutoksen perusteena olevan asiakirjan, kuten kauppakirjan, allekirjoittamisesta.

Yleisesti ottaen sitä, joka on lainhuudon saanut, pidetään kiinteistön omistajana. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että kiinteistö voidaan luovuttaa eteenpäin.

Lainhuudon saajan nautintasuojan sisältö

Nautintasuoja on kiinteistön haltijan saantoa rasittavan virheen vaikutukset poistavaa suojaa, joka syntyy kiinteistön nautinnan jatkuttua keskeytyksettä tietyn ajan.

Nautintasuoja täydentää siis saantosuojaa ja kaksoisluovutuksissa saatavaa lainhuutoon ja luovutuksensaajan vilpittömään mieleen perustuvaa suojaa. Nautintasuojaa voi saada kaikkia tehottomuus- ja pätemättömyysperusteita vastaan sekä siihen ei oikea omistaja voi enää vedota, ellei ole nostanut kannetta määräajassa.

Nautintasuoja antaa kiinteistön lainhuudon saajalle suojaa oikeaa omistajaa vastaan siten, että oikea omistaja menettää oikeuden vaatia kiinteistö palautetuksi, jos lainhuudon saaja lainhuudon saatuaan on omistajana hallinnut kiinteistöä kymmenen vuoden ajan. Lainhuudon saajan on täytynyt saannon tapahtuessa olla vilpittömässä mielessä. Eli nautintasuojaa ei saa, jos lainhuudon saaja lainhuudon saadessaan kuitenkin tiesi jonkun paremmasta oikeudesta kiinteistöön.

Nautintasuojan kymmenen vuoden määräaika lasketaan siitä, kun kiinteistö on joutunut pois oikean omistajan omistajanhallinnasta. Eli nautintaan vetoavan ei itse ole tarvinnut hallita kiinteistöä kymmentä vuotta, vaan hän voi vedota myös edeltäjiensä hallintaan.

Lähde: § Maakaari

Nopeaa apua lakiasioihin.