Kuka voi kiinnittää kiinteistön?

Kiinteistön omistaja voi hakea kiinteistön kiinnitystä. Kiinnityksen hakemisen edellytyksenä on, että hakijalla on kiinteistöön lainhuuto. Näin ollen kiinnityksen hakeminen on vain omistajan, ei esimerkiksi velkojan, oikeus ja mahdollisuus.Joskus tapahtuu niin, että kiinnityksen hakeminen on ajankohtaista ennen kuin lainhuutoasia on ratkaistu. Jos hakijan lainhuutohakemus on jätetty lepäämään mutta kiinteistön luovuttaja antaa kiinnityksen hakemiseen suostumuksensa, voidaan kiinteistön uudelle omistajalle vahvistaa kiinnitys kiinteistöön, vaikka hänellä ei ole siihen vielä lainhuutoa. Lainhuutohakemus voidaan jättää lepäämään kiinteistökauppaan kuuluvan ns. purkavan tai lykkäävän ehdon vuoksi.Edellä mainittujen edellytysten täyttyessä on mahdollista kiinnittää myös perustettavan yhtiön lukuun ostettu kiinteistö.

Nopeaa apua lakiasioihin.