Onko yhteiskiinnitys helppo purkaa?

Kiinnityksen purkaminen tarkoittaa yhteiskiinnityksen poistamista jonkin yhteiskiinnitetyn kiinteistön kohdalta. Muihin yhteiskiinnitettyihin kiinteistöihin kiinnitys jää edelleen voimaan. Yhteiskiinnityksen purkaminen tulee kysymykseen esimerkiksi silloin, kun kiinteistöstä luovutetaan määräala. Yhteiskiinnityksen purkamisen edellytykset ovat erilaiset sen mukaan kuuluvatko kiinteistöt samalle vai eri omistajalle. (lähde: www.maanmittauslaitos.fi)

Jos yhteiskiinnitys on voimassa eri omistajille kuuluviin kiinteistöihin, saa jonkin kiinteistön omistaja poistaa kiinnityksen omalta osaltaan, jos kiinnityksen kohteeksi jäävien kiinteistöjen omistajat antavat poistamiseen suostumuksensa. Suostumus tarvitaan myös mainittujen kiinteistöjen sellaisilta panttioikeuksien ja erityisten oikeuksien haltijoilta, joiden kirjaus on samalla tai huonommalla etusijalla kuin purettava kiinnitys.

Yhteiskiinnityksen alaisten kiinteistöjen omistaja voi hakea yhteiskiinnityksen purkamista. Yhteiskiinnityksen saa panttioikeuden haltijan suostumuksella purkaa jonkin kiinteistön osalta.

Jos yhteiskiinnitys on voimassa eri omistajille kuuluviin kiinteistöihin, saa jonkin kiinteistön omistaja poistaa kiinnityksen omalta osaltaan, jos kiinnityksen kohteeksi jäävien kiinteistöjen omistajat antavat poistamiseen suostumuksensa. Suostumus tarvitaan myös mainittujen kiinteistöjen sellaisilta panttioikeuksien ja erityisten oikeuksien haltijoilta, joiden kirjaus on samalla tai huonommalla etusijalla kuin purettava kiinnitys.

Nopeaa apua lakiasioihin.