Adoptiolaki mahdollistaa lapsen hankkimisen myös yksin. Adoptiota yksin hakeva voi olla joko avioliitossa oleva puoliso tai avioton.

Pääsääntöisesti avioliitossa elävät puolisot voivat yhdessä hakea adoptiota, jos kyseessä on alaikäinen lapsi. Avioliitossa elävä puoliso ei voi yksin adoptoida alaikäistä lasta ellei kyse ole hänen aviopuolisonsa lapsesta tai omasta lapsesta, joka on aikaisemmin annettu adoptioon. Aviopuoliso voi yksin adoptoida vain täysi-ikäisen henkilön, mutta ei alaikäistä.

Poikkeustilanteet mahdollistavat adoption yksin avioliitossa. Tällaisia ovat tilanteet, joissa toisen aviopuolison olinpaikka ei ole tiedossa tai toinen aviopuolisoista on sairauden tai muun syyn johdosta pätemätön ilmaisemaan tahtonsa.

Mikäli toinen aviopuolisoista on sairauden vuoksi estynyt mielipiteensä adoptiosta ilmaisemaan, on adoptiolupaa myönnettäessä pohdittava toisen puolison sairauden vaikutusta adoptioon. Jos adoptiolupaa arvioivat tahot katsovat sairauden vaikuttavan lapsen hyvään hoitoon ja kasvatukseen merkittävästi, voivat he evätä adoptioluvan adoptiota yksin hakevalta aviopuolisolta. Jos puoliso on hyvin sairas, voi olla mahdollista, että alaikäisen lapsen etuja ei voida turvata riittävästi.

Lapsen adoptiota hakeva yksineläjä

Yksinelävä 25 vuotta täyttänyt henkilö on oikeutettu adoptoimaan lapsen yksin. Myös alle 25-vuotias voi adoptoida lapsen, jos sille on olemassa erittäin painavia syitä. Adoptio on mahdollista vahvistaa myös silloin, kun hakija on täyttänyt 18 vuotta ja kyseessä oleva adoptiolapsi on hakijan puolisonsa lapsi tai hakijan oma lapsi, joka on annettu aiemmin adoptioon.

Lasta yksin hankkiva on usein joko yksinelävä tai myös esimerkiksi avoliitossa oleva henkilö. Avopuolisoiden ei ole mahdollista hakea adoptiota yhdessä, sillä adoptointi on mahdollista ainoastaan avioliitossa oleville.

Yksinelävän henkilön on mahdollista adoptoida yksi tai useampi lapsi. Useamman lapsen adoptointi samalla kerralla on mahdollista esimerkiksi seuraavassa tilanteessa: adoptoitavat lapset ovat sisaruksia, jolloin lasten edun kannalta olisi tärkeää, että lapset kasvaisivat samassa perheessä.

Yksinelävä voi hakea adoptiota normaalisti. Usein yksinelävät adoption hakijat ovat naisia mutta myös mieshakijoita löytyy. Heitä on kohdeltava adoptionhakuprosessissa yhdenvertaisesti muihin hakijoihin nähden.

Rekisteröidyssä parisuhteessa lapsen yksin hankkiminen

Jos rekisteröidyssä parisuhteessa elävä henkilö haluaa adoptoida yksin ilman kumppaniaan, on hakijan saatava adoptioon häneltä suostumus. Sama sääntö koskee myös avoliitossa eläviin pariskuntiin. Avoliitossa ja rekisteröidyssä parisuhteessa ei ole mahdollista myöskään adoptoida yhdessä. Avoliitossa ja rekisteröidyssä parisuhteessa yksin adoptointi onnistuu ainoastaan kumppanin annettua suostumuksensa.

Toisen kumppanin suostumus on kuitenkin poikkeuksellista saada tilanteissa, joissa kumppani on sairauden tai vammansa vuoksi estynyt tai adoptiolle on muuten lapsen edun kannalta erittäin painavia syitä.

 

Lue kaikki kotimaisesta adoptiosta sekä itse adoptioprosessista!

Nopeaa apua lakiasioihin.