Lapsen tunnustaminen avoliitossa on isyyden vahvistamisen edellytys. Lapsen tunnustaminen tehdään kunnan lastenvalvojalle tai maistraatissa tunnustamisen vastaanottajalle.

Lapsen tunnustaminen avoliitossa

Mikäli mies ei ole lapsen syntyessä avioliitossa lapsen äidin kanssa, isyys on erikseen tunnustettava isyyslain säännösten mukaisesti. Miehen, joka haluaa tunnustaa isyytensä, tulee henkilökohtaisesti ilmoittaa kunnan lastenvalvojalle tai maistraatin virkailijalle olevansa lapsen isä. Tunnustamisen voi tehdä myös julkiselle notaarille Suomen ulkomaanedustustossa. Tunnustamisen vastaanottajan on ennen tunnustamista selvitettävä miehelle tunnustamisen merkitys ja oikeusvaikutukset. Kihlakumppanin lapsen isyyden voi tunnustaa myös avioliittoa solmittaessa vihkijälle.

Isyyttä ei voida tunnustaa ennen lapsen syntymää eikä lapsen kuoleman jälkeen. Tunnustamisen aikaan täysivaltaisen lapsen tulee itse hyväksyä tunnustaminen. Vajaavaltaisen lapsen tulee hyväksyä tunnustaminen, jos lapsella oikeudenkäymiskaaren mukaan on oikeus käyttää puhevaltaa henkilöään koskevissa asioissa. Jos tunnustaminen koskee avioliitossa syntynyttä lasta, tulee äidin ja aviomiehen hyväksyä tunnustaminen

Tunnustamisesta ja sen hyväksymisestä tehdään asiakirja, joka tulee päivätä ja allekirjoittaa. Asiakirjan allekirjoittavat isyytensä tunnustanut mies sekä tunnustuksen vastaanottanut henkilö. Mikäli tunnustamisen hyväksyminen on tarpeen äidin, aviomiehen taikka lapsen taholta, vaaditaan myös heidän sekä hyväksymisen vastaanottajan allekirjoitukset. Isyys on vahvistettu tunnustamisella, kun mies on tunnustanut isyytensä edellä mainituin tavoin ja maistraatti on hyväksynyt tunnustamisen. Tunnustamisella vahvistettua isyyttä ei voida peruuttaa, vaan se voidaan ainoastaan kumota käräjäoikeudessa nostettavalla kanteella.

Nopeaa apua lakiasioihin.