Onko takauksesi vanhentunut?

Takaus vanhenee kolmen vuoden kuluessa päävelan erääntymisestä. Sen jälkeen velkoja ei voi enää vaatia sinulta suoritusta. Vanhentuminen pitää erikseen katkaista, jotta takaus olisi voimassa vielä kolmen vuoden jälkeen velan erääntymisestä.

Jos olet sitoutunut takaajaksi määrätyksi ajaksi, velkoja menettää oikeutensa sinua kohtaan, jollei hän vaadi takauksen perusteella suoritusta ennen takauksen voimassa oloajan päättymistä. Takausta koskee lisäksi kymmenen vuoden yleinen vanhentumisaika sitoumuksen antamisesta lukien niin kuin velan vanhentumisesta on säädetty.

Nopeaa apua lakiasioihin.