Saanko yksityistakaajana suorittaa velkaa sen alkuperäisten maksuehtojen mukaisesti?

Jos velallista on kohdannut maksuviivästys ja velkoja on eräännyttänyt päävelan, sinulla on yksityistakaajana oikeus suorittaa päävelka luotonantajalle niiden maksuehtojen mukaisesti, joita olisi ollut noudatettava ilman velan ennenaikaista erääntymistä. Edellytyksenä on, että suoritat luotonantajan asettamassa vähintään kuukauden pituisessa ajassa viivästyneen maksun. Päävelan suorittamisesta sinun on lisäksi asetettava toinen takaus tai muu vakuus, jonka arvioidaan riittävän velan pääoman suorittamiseksi. Luotonantajalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta hyväksyä muuta takausta kuin yhteisön antama takaus.

Yksityistakaajalla on oikeus suorittaa päävelkaa alkuperäisten maksuehtojen mukaan myös siinä tapauksessa, jos velka on eräännytetty ennakkoviivästyksen tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi. Päävelka katsotaan erääntyneeksi velalliseen ja muihin takaajiin nähden, vaikka yksityistakaaja edellä kerrotulla tavalla suorittaa päävelkaa alkuperäisen sopimuksen mukaisin maksuehdoin.

Nopeaa apua lakiasioihin.