Panttaussitoumuksen tarkoitus?

Yleinen käytäntö on, että velkoja vaatii esim. lainapäätöksen yhteydessä velalliselta panttaussitoumuksen. Velkojalla on panttaussitoumuksen perusteella oikeus vaatia velallista kiinteistön omistajana luovuttamaan määrätyn suuruinen panttikirja. Jos kiinteistö ei enää ole panttaussitoumuksen antajalla taikka jos panttikirja on luovutettu jollekin toiselle velkojalle tai panttaussitoumuksen antajalla ei muutoin ole oikeutta määrätä siitä, velkojalla on oikeus saada korvaus vahingostaan panttaussitoumuksen antajalta.

Nopeaa apua lakiasioihin.