Euroopan Unioni on antanut asetuksen lentomatkustajien oikeuksista sekä lentoyhtiön korvausvelvollisuudesta. Mikäli lentomatkustajan matkatavarat katoavat, vahingoittivat tai saapuvat määränpäähän myöhässä, voi hänellä olla oikeus saada lentoyhtiöltä korvausta. Korvauksen enimmäismäärä on 1 220 euroa. Tarkka yläraja on 1000 erityisnosto-oikeutta ja sen arvo euroissa määräytyy päivittäin Kansainvälisen valuuttarahaston määrittelemän SDR-yksikön (Special Drawing Right) arvon mukaan. Rajaavana ehtona on kuitenkin se, että korvausta ei makseta jos vahinko aiheutuu kirjatun matkatavaran viallisuudesta. Täten lentoyhtiö on vastuussa, jos vahinko johtuu tämän virheestä.

Viivästynyt matkatavara

Lentomatkustajan matkatavarat ovat viivästyneet mikäli ne eivät saavu samalla lennolla. Oikeus korvaukseen riippuu onko viivästys tapahtunut meno- tai paluulennolla. Matkatavaroiden ollessaan myöhässä menolennolla voi lentomatkustaja vaatia lentoyhtiöltä korvausta välittömistä hankinnoista (esim, hygieniatuotteet ja vaatetus), joilla selviää odotuksen ajan. Lentomatkustajalla on kuitenkin velvollisuus minimoida lentoyhtiölle aiheutuneet kustannukset, joten koko vaatevarastoa lentoyhtiön kustannuksella ei voi hankkia.

Matkatavaroiden ollessaan myöhässä paluulennolla lentomatkustajan mahdollisuus saada korvaus poikkeaa edellämainituista. Tämä johtuu siitä, että matkatavaroiden viivästyminen paluulennolla ei yleensä aiheuta samanlaista vahinkoa kuin menolennolla.  Kun viivästynyt matkatavara on toimitettu tulee lentomatkustajan tehdä  21 vuorokauden sisällä kirjallinen korvausvaatimus lentoyhtiölle taloudellisista menetyksistä. Lentoyhtiö ei ole vastuussa matkatavaran viivästymisestä, jos se pystyy näyttämään toteen ryhtyneensä vahingon välttämiseksi kaikkiin toimenpiteisiin, joita siltä voi kohtuudella edellyttää. Vahingonkorvausta ei yleensä saa esimerkiksi sääolosuhteiden, turvallisuusriskien tai lakon aiheuttamien viivästysten takia. Lentoyhtiön täytyy kuitenkin pystyä osoittamaan viivästyksen syy ja perustelemaan oma toimintansa tilanteessa.

Kadonnut matkatavara

Matkatavaran katsotaan kadonneeksi, jos niistä ei kuulu 21 vuorokauden kuluessa lennon saapumisesta. Lentomatkustajan tulee tehdä korvausvaatimus lentoyhtiölle. Lentomatkustajan tulee varautua siihen, että lentoyhtiö tulee vaatimaan näyttöä kadonneiden tuotteiden arvosta kuittien muodossa. Huomionarvoista on myös se, että  lentomatkustaja ei tule saamaan käytetyistä tavaroista hankintahinnan tai uuden tuotteen hinnan mukaista korvausta, vaan käyttöhyöty ja käytetyn tavaran arvonalennus huomioidaan korvauksessa.

Vahingoittunut matkatavara

Vahingoittuneesta matkatavarasta tulee tehdä vahinkoilmoitus lentoyhtiölle. Lentoyhtiö on vastuussa, jos kirjattu matkatavara vahingoittuu, katoaa tai tuhoutuu matkatavaran ollessa sen huostassa.


Lue lisää lentomatkustajan oikeuksista Euroopan Unionin sisällä.

Lähde §: EU-asetus lentomatkustajien oikeuksista


Suomen Juristit Oy
23.8.2016
(Päivitetty 6.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.