Ajokiellon määrää joko poliisi tai tuomioistuin. Tuomioistuimen, eli ensi vaiheessa käräjäoikeuden määräämää ajokieltoa edeltää lähes poikkeuksetta poliisin asettama väliaikainen ajokielto. Poliisi voi määrätä väliaikaisen ajokiellon päättymään jo ennen tuomioistuimen päätöstä, jos esitutkinnan perusteella on ilmeistä, että tuomioistuin määrää tekijälle ajokiellon ehdollisena. Käytännössä tämä on harvinaista.

Tuomioistuimen määräämä ajokielto

Tuomioistuin päättää ajokiellosta, jos moottoriajoneuvon kuljettaja on syyllistynyt törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, rattijuopumukseen tai törkeään rattijuopumukseen. Ajokieltoa koskeva päätös annetaan pääasian yhteydessä ja ajokieltoa koskevaa päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta. Jos tekijä jätetään teostaan rangaistukseen tuomitsematta, voidaan hänet vapauttaa myös ajokiellon osalta. Muutoksenhaut ajokieltoon pyritään hovioikeuksissa käsittelemään nopeutetusti, mutta käytännössä käräjäoikeuden määräämä ajokielto on jo hovioikeuden päätöstä annettaessa ehtinyt päättyä, eikä jäkikäteistä hyvitystä ajokieltoon asetetulle ole mahdollista määrätä.

Tuomioistuimen määräämä ajokielto voidaan määrätä olemaan voimassa enintään viisi vuotta, mutta yleensä ajokiellot kestävät muutamasta kuukaudesta puoleentoista vuoteen. Ajokieltoa määrättäessä otetaan huomioon ne vaikutukset, jotka toimenpiteellä on ajokieltoon määrättävän toimeentuloon ja muihin olosuhteisiin. Ajokiellon kestosta määrättäessä otetaan vähennyksenä huomioon aika, jonka kuljettaja on ajokieltoon johtaneen teon vuoksi ollut ilman ajo-oikeutta, taikka katsottava ajokielto väliaikaisen ajokiellon pituuden vuoksi kokonaan kärsityksi.

Ajo-oikeuden välttämättömyys

Ajokieltoon määrättävän on kyettävä selvittämään ajo-oikeuden välttämättömyys, jotta lievennystä ajokieltoon normaalikäytäntöön nähden voisi saada. Esimerkiksi työnantajan todistus auton käytön välttämättömyydestä työssä voi olla paikallaan. Lähtökohta kuitenkin on, että ajo-oikeuden välttämättömyys ja ajokiellon mahdollisuus tulisi tekijän jo teon hetkellä mieltää.


Lue lisää ehdollisesta ja väliaikaisesta ajokiellosta.

Lähde §: ajokorttilaki


Suomen Juristit Oy
05.02.2015
(Päivitetty 14.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.