Ajokortti ja ajokielto

Valvotun ajo-oikeuden peruuttaminen ›

Valvotun ajo-oikeuden peruuttaminen on mahdollista. Valvottu ajo-oikeus peruutetaan, jos valvottava rikkoo valvottuun ajo-oikeuteen liittyvää rajoitusta tai vaikuttaa alkolukon toimintakykyyn alkolukkolain vastaisesti. Valvottu ajo-oikeus peruutetaan myös, jos valvottava syyllistyy törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, rattijuopumukseen tai törkeään rattijuopumukseen. Kun valvottu ajo-oikeus peruutetaan, sen ajaksi ehdollisena määrätty ajokielto astuu voimaan. Päätöksen tästä tekee tuomioistuin. Valvottu ajo-oikeus voidaan myös peruuttaa kun valvottava Lue lisää ›

Alkolukon tekniset vaatimukset ›

Alkolukon tekniset vaatimukset on määritelty laeissa ja asetuksissa. Alkolukon tehtävä on estää ajoneuvon käyttöönotto siten, että ennen ajoneuvon käynnistämistä alkolukkoon on puhallettava. Tällä varmistetaan, ettei kuljettaja ole alkoholin vaikutuksen alainen. Alkolukko on siis ajoneuvon kuljettajan uloshengitysilmasta alkoholipitoisuutta mittaava laite, joka estää ajoneuvon käynnistymisen tai liikkumisen, jos kuljettajan uloshengitysilman alkoholipitoisuus ylittää laitteeseen asetetun raja-arvon. Alkolukon saattaminen Lue lisää ›

Valvotun ajo-oikeuden voi saada rattijuopumusrikokseen syyllistynyt ›

Valvotun ajo-oikeuden voi saada vakinaisesti Suomessa asuva henkilö, joka on syyllistynyt alkoholin käyttöön perustuvaan rattijuopumukseen ja joka ei ole muusta syystä ajokiellossa. Rattijuopumukseen voi rikoslain mukaan syyllistyä alkoholirattijuopumuksen lisäksi niin, että veressä on huumausainetta tai muuta huumaavaa ainetta. Muu syy ajokieltoon voi olla esim. toistuvat liikennerikokset. Kun henkilö on jäänyt kiinni rattijuopumuksesta, on poliisi yleensä ottanut Lue lisää ›

Alkolukkoajokortti ›

Alkolukkoajokortti mahdollistaa liikkumisen moottorikäyttöisellä kulkuneuvolla, vaikka kuljettaja olisi syyllistynyt rattijuopumukseen. Alkoholin vuoksi rattijuopumuksesta tai törkeästä rattijuopumuksesta epäilty henkilö voi saada ajo-oikeutensa takaisin asennuttamalla ajoneuvoonsa alkolukon. Kun tarkastellaan rattijuopumusrikoksen rangaistusta, alkolukolla valvottu ajo-oikeus on vaihtoehto ajokiellolle. Oikeuden määräämään rangaistukseen sillä ei kuitenkaan ole merkistystä. Alkolukon asennuttamisesta koituu kuljettajalle lisää kuluja. Termeinä ”ajokortti” ja ”ajo-oikeus” on syytä Lue lisää ›

Toistuvat liikennerikkomukset ja ajokielto ›

Toistuvat liikennerikkomukset ovat melko yleinen peruste ajokiellon määräämiseen. Ajokiellon toistuvien liikennerikkomusten vuoksi määrä poliisi. Ajokielto voidaan määrätä heti alkavaksi esim. törkeän liikenneturvallisuuden vaarantamisen, rattijuopumusrikosten tai muun vakavan liikennerikoksen perusteella, kun se ilmentää tekijässään vakavaa piittaamattomuutta liikennesääntöjä kohtaan. Edellä mainituissa tapauksissa ajokielto määrätään useimmiten poliisimiehen päätöksellä välittömästi alkavaksi jo tapahtumapaikalla. Toistuvien liikennerikkomusten vuoksi määrättävät ajokiellot koituvat Lue lisää ›

Rattijuopumusepäily käynnistää rikosprosessin ›

Rattijuopumusepäily -termistä puhutaan yleensä silloin kun esitutkintaviranomainen, yleensä poliisi, on kirjannut asiasta rikosilmoituksen. Tällöin on syytä epäillä henkilön syyllistyneen rattijuopumusrikokseen. Rattijuopumusrikokset on kirjattu rikoslakiin. Yleisimpiä nimikkeitä ovat rattijuopumus ja törkeä rattijuopumus. Poliisi puhallutta autoilijoita nk. seulonta-alkometreillä. Tällaisen alkometrin tulos on suuntaa antava eikä se yleensä voi olla rattijuopumustuomion perusteena. Puhallus antaa kuitenkin viranomaiselle syyn jatkotoimiin. Lue lisää ›

Mopokortti: Mopokortin pakollisuus ›

Mopokortti on vuonna 1985 ja sen jälkeen syntyneille mopoilijoille pakollinen. Mopokorttia ei siis ole tarpeen hankkia, jos on täyttänyt 15 vuotta ennen vuoden 2000 alkua. Mopokortilla saa ajaa kaksi- ja kolmipyöräisiä mopoja, joiden enimmäisnopeus on 45 km/h ja moottorin tilavuus 50 cm3. Lisäksi saa ajaa kevyttä nelipyörää, jonka ajamiseen vaaditaan mopokortti myös ennen vuotta 1985 Lue lisää ›

Ajokortti: Ajokorttilupa ›

Auton tai moottoripyörän kuljettamiseen oikeuttavia ajokorttilupia myöntää poliisi. Lupaa tulee hakea kirjallisesti ja henkilökohtaisesti oman kunnan poliisilta. Poliisin luvista perimät maksut tulee yleensä maksaa jo hakemusvaiheessa. Ajokorttilupa-hakemukseen tulee liittää myös 2 passikuvaa, nuorison terveystodistus, lääkärintodistus ajokorttia vasten sekä huoltajien kirjallinen suostumus alaikäisen ollessa hakijana. Ajokortin hakijalla ei saa olla voimassaolevaa ajokieltoa jossakin toisessa EU – Lue lisää ›

Ajokortti ja ajo-oikeus: Ajo-oikeuden ja ajokortin voimassaolo ›

Nykyisin myönnettävä ajokortti on luottokortin kokoinen ja se on voimassa kaikissa EU-maissa. Ajokortti on vaaleanpunainen, kuten edeltäjänsä. Käytössä on sekä vanhoja pahvisia että luottokorttia isompia muovisia ajokortteja. Kaikki ajokortit ovat kelvollisia. Nykyisen mallista ns. EU-ajokorttia voi haluttaessa hakea asuinpaikkakunnan poliisilta, joka perii ajokortista myöntämishetken mukaisen maksun. Ajo-oikeus on sidottu myönnettyyn ajokorttiin. Ajokortin myöntämiselle on omat Lue lisää ›

Ajokielto: Väliaikainen ajokielto ›

Poliisi voi määrätä ajo-oikeuden haltijan väliaikaiseen ajokieltoon ja ottaa ajokortin haltuunsa, jos on todennäköisiä syitä epäillä hänen syyllistyneen rattijuopumukseen, törkeään rattijuopumukseen tai törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen. Näissä tapauksissa ajokielto jatkuu, kunnes tuomioistuin tekee päätöksen ajokiellosta pääasian yhteydessä. Muissa poliisin määräämissä väliaikaisissa ajokielloissa kuin tuomioistuimen päätäntävaltaan kuuluvissa asioissa, on ajokiellosta päättävän poliisin viipymättä selvitettävä ajo-oikeuden edellytykset tai Lue lisää ›