Alkolukkoajokortti mahdollistaa liikkumisen moottorikäyttöisellä kulkuneuvolla, vaikka kuljettaja olisi syyllistynyt rattijuopumukseen. Alkoholin vuoksi rattijuopumuksesta tai törkeästä rattijuopumuksesta epäilty henkilö voi saada ajo-oikeutensa takaisin asennuttamalla ajoneuvoonsa alkolukon. Kun tarkastellaan rattijuopumusrikoksen rangaistusta, alkolukolla valvottu ajo-oikeus on vaihtoehto ajokiellolle. Oikeuden määräämään rangaistukseen sillä ei kuitenkaan ole merkistystä. Alkolukon asennuttamisesta koituu kuljettajalle lisää kuluja.

Termeinä ”ajokortti” ja ”ajo-oikeus” on syytä erottaa toisistaan. Ajokortti voi olla hallussa ilman ajo-oikeutta ja ajo-oikeus voi olla voimassa, vaikka korttia ei olisi esittää.

valvottu ajo-oikeus

Valvottua ajo-oikeutta haetaan ajokorttiviranomaiselta kuten mitä tahansa muutakin ajo-oikeutta. Alkolukon asennuttamisesta, kalibroinnista ja huolloista syntyvistä kuluista vastaa ajo-oikeuden hakija. Yleensä tähän on käytettävä valtuutettua toiminnanharjoittajaa. Asennus- ja kalibrointitodistus on oltava mukana ajossa.

Se, jolle valvottu ajo-oikeus on myönnetty saa ajokorttiinsa erityisehdon, joka oikeuttaa kuljettamaan vain sitä (yleensä omistamaansa) ajoneuvoa jossa alkolukko on. Jos alkolukkoajokortin haltija kuljettaa esim. muuta ajoneuvoa, syyllistyy hän normaalisti kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta.

Alkolukkorikkomukseen syyllistyy se, joka tahallaan tai huolimattomuudesta asentaa tai liittää alkolukkoon sen toimintakykyyn vaikuttavan laitteen, esineen tai ohjelman taikka käyttää alkolukkoa ajossa niin, ettei ajoneuvo ole ajon aikana toimintakykyinen tai laiminlyö  velvollisuuden pitää asennus- ja kalibrointitodistus ajoneuvossa mukana ajon aikana.

Lue lisää alkolukosta.

Lähde §: alkolukkolaki, laki alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta

Nopeaa apua lakiasioihin.