Valvotun ajo-oikeuden voi saada vakinaisesti Suomessa asuva henkilö, joka on syyllistynyt alkoholin käyttöön perustuvaan rattijuopumukseen ja joka ei ole muusta syystä ajokiellossa. Rattijuopumukseen voi rikoslain mukaan syyllistyä alkoholirattijuopumuksen lisäksi niin, että veressä on huumausainetta tai muuta huumaavaa ainetta. Muu syy ajokieltoon voi olla esim. toistuvat liikennerikokset.

Kun henkilö on jäänyt kiinni rattijuopumuksesta, on poliisi yleensä ottanut ajokortin haltuun ja määrännyt väliaikaisen ajokiellon alkamaan tekopäivästä.

Valvotun ajo-oikeuden saamiseksi henkilöllä on oltava oikeus kuljettaa henkilö-, paketti-, kuorma- tai linja-autoa taikka traktoria. Alkolukko voidaan asentaa valvottavan käytössä olevaan yhteen tai useampaan ajoneuvoon. Alkolukolla valvottua ajo-oikeutta voi pyytää poliisilta tai viimeistään rattijuopumusasian käsittelyn yhteydessä tuomioistuimelta. Pyynnön voi tehdä myös kirjallisesti. Poliisi voi määrätä valvotun ajo-oikeuden jo ennen tuomioistuinkäsittelyä.

Valvottavan on käytävä lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön luona keskustelemassa päihteiden käytöstä, niiden vaikutuksesta terveyteen sekä hoitomahdollisuuksista. Valvottavan on pyydettävä käynnistä todistus, josta ilmenee ko. käynnin tarkoitus. Päihdelääkärin lausunto/todistus toimitetaan poliisille.

Ajoneuvo on käytettävä muutoskatsastuksessa alkolukon asennuksen jälkeen. Alkolukosta tulee merkintä ajoneuvon rekisteritietoihin. Alkolukkoajokortti oikeuttaa kuljettamaan vain toimivalla alkolukolla varustettuja ajoneuvoja. Tästä tulee maininta erityisehtona alkolukkoajokorttiin.

Lue lisää valvotun ajo-oikeudesta. 

Lähde §: ajokorttilaki, alkolukkolaki

Nopeaa apua lakiasioihin.