Valvotun ajo-oikeuden peruuttaminen on mahdollista. Valvottu ajo-oikeus peruutetaan, jos valvottava rikkoo valvottuun ajo-oikeuteen liittyvää rajoitusta tai vaikuttaa alkolukon toimintakykyyn alkolukkolain vastaisesti.

Valvottu ajo-oikeus peruutetaan myös, jos valvottava syyllistyy törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, rattijuopumukseen tai törkeään rattijuopumukseen. Kun valvottu ajo-oikeus peruutetaan, sen ajaksi ehdollisena määrätty ajokielto astuu voimaan. Päätöksen tästä tekee tuomioistuin.

Valvottu ajo-oikeus voidaan myös peruuttaa kun valvottava sitä itse pyytää.

valvotUN ajo-oikeuDEN päätYTTYÄ

Kun valvottu ajo-oikeus päättyy, alkolukko jää edelleen autoon. Valvottava voi poistaa laitteen tai vaihtaa siihen vapaaehtoiskäytön asetukset. Jos alkolukko päädytään poistamaan, on ajoneuvo jälleen muutoskatsastettava. Vapaaehtoiskäyttö ei edellytä ajon aikaisia puhalluksia.

Valvotun ajo-oikeuden päätyttyä on myös mahdollista edelleen pitää alkolukkoajokortti. Tällöin saa ajaa vain alkolukolla varustettua ajoneuvoa. Muutoin alkolukkoajokortti on toimitettava ajokorttiviranomaiselle ja kuljettaja saa nk. ”normaali”ajokorttinsa takaisin.

Lue lisää valvotun ajo-oikeudesta.

Lähde §: alkolukkolaki, laki alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta 

Nopeaa apua lakiasioihin.