Ajokielto voidaan määrätä myös ehdollisena, jollei yleinen etu muuta vaadi ja jos ajo-oikeus on ajokieltoon määrättävälle ammatin takia välttämätön. Ehdollinen ajokielto ei kuitenkaan tule kysymykseen, jos teosta on aiheutunut vaaraa toisten turvallisuudelle. Esimerkiksi kolarointi tai tieltäsuistuminen rajaa ehdollisen ajokiellon mahdollisuuksien ulkopuolelle, eikä ehdollista ajokielto muutenkaan kovin helläkätisesti anneta. Käytännössä ehdollinen ajokielto edellyttää ammattimaista ajoneuvon käyttöä (autoilija, taksikuski) siten, että elinkeino on ajokortissa kiinni.

Ajokielto on ehdollinen tuomioistuimen asettaman määräajan eli koetusajan, jonka pituus on vähintään vuosi ja enintään kolme vuotta. Koetusaika alkaa ehdollisen ajokiellon sisältävän päätöksen julistamisesta tai antamisesta. Tuomioistuimen päätöksessä määrätään ehdollisen ajokiellon koetusajan päättymispäivä.

Ehdollisena määrätty ajokielto pannaan täytäntöön, jos ajokieltoon määrätty syyllistyy koetusaikana törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, rattijuopumukseen tai törkeään rattijuopumukseen.


Lue lisää väliaikaisesta ajokiellosta ja ajokiellon määräämisestä

Lähde §: ajokorttilaki


Suomen Juristit Oy
05.02.2015
(Päivitetty 14.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.