Poliisi voi määrätä ajo-oikeuden haltijan väliaikaiseen ajokieltoon ja ottaa ajokortin haltuunsa, jos on todennäköisiä syitä epäillä hänen syyllistyneen rattijuopumukseen, törkeään rattijuopumukseen tai törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen. Näissä tapauksissa ajokielto jatkuu, kunnes tuomioistuin tekee päätöksen ajokiellosta pääasian yhteydessä.

Muissa poliisin määräämissä väliaikaisissa ajokielloissa kuin tuomioistuimen päätäntävaltaan kuuluvissa asioissa, on ajokiellosta päättävän poliisin viipymättä selvitettävä ajo-oikeuden edellytykset tai ajokiellon jatkuessa sen pituus. Poliisi määrää väliaikaisen ajokiellon muun muassa silloin, jos on ilmeistä, että ajo-oikeuden haltijan ajokyky on sairauden, vian tai muun sellaisen syyn vuoksi siinä määrin heikentynyt, että siitä aiheutuu ajon jatkuessa olennaista vaaraa muulle liikenteelle eikä terveydentilan selvittämistä voida pitää yksinään riittävänä.

Jos tuomioistuimeen menevistä jutuista ei nosteta syytettä tai syyte hylätään, tai jos teosta määrätään ajokielto ehdollisena, poliisin on viipymättä palautettava ajokortti. Poliisin on viipymättä palautettava ajokortti ja ilmoitettava ajo-oikeuden jatkumisesta ajo-oikeuden haltijalle myös silloin, jos poliisin määräämissä väliaikaisissa ajokielloissa ajokieltoa ei määrätä tai jos väliaikaista ajokieltoa ei pidetä voimassa.

Lue lisää poliisin määräämästä ajokiellosta.

Lähde §: ajokorttilaki

Nopeaa apua lakiasioihin.