Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen on kysymyksessä silloin, jos liikenneturvallisuuden vaarantamisessa huomattavasti ylitetään sallittu enimmäisnopeus, ryhdytään ohittamaan näkyvyyden ollessa turvalliseen ohitukseen riittämätön tai ohituksen ollessa muutoin kielletty, laiminlyödään liikenneturvallisuuden vaatima pysähtymis- tai väistämisvelvollisuus, taikka muulla näihin rinnastettavalla tavalla rikotaan liikennesääntöjä. Lisäksi edellytetään, että rikos on omiaan aiheuttamaan vakavaa vaaraa toisen hengelle tai terveydelle. Minimi sanktio törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta on 30 päiväsakkoa ja vankeutta voidaan tuomita enimmillään kaksi vuotta. Ajokieltoa tulee yleensä vähintään puoli vuotta.

Liikenneturvallisuuden vaarantamisen törkeässä tekomuodossa ei myöskään edellytetä konkreettisen vaaran aiheutumista. Tunnusmerkistön täyttyminen edellyttää sitä, että teosta olisi voinut aiheutua vakava vaara toisen hengelle tai terveydelle, eikä vain turvallisuudelle. Erona tavalliseen liikenneturvallisuuden vaarantamiseen on siis vakavan vaaran aiheutumisen mahdollisuus ja mahdollisen vaaran kohdistuminen toisen henkeen tai terveyteen. Ei vielä riitä, että oma terveys on vaarassa. Mutta varsinkin silloin, jos joku on kyydissä kun hölmöilee liikenteessä, on vaikea vedota vaarantamismomentin puuttumiseen toisen henkilön osalta.

Ylinopeusvaarantaminen lienee tavallisimpia liikenneturvallisuuden vaarantamisten tekomuotoja. Huomattava nopeuden ylitys oikeuskäytännön mukaan on enimmäisnopeuden ylittäminen n. 50 km/h. Sitä alemmat ylinopeusvaarantamiset katsotaan helposti tavallisiksi liikenneturvallisuuden vaarantamisiksi, varsinkin jos muuta liikennesääntöjen rikkomusta ei ole ollut havaittavissa.

Lue lisää liikennerikoksista.

Lähde §: rikoslaki

Nopeaa apua lakiasioihin.