Tiet

Talvirenkaiden käyttö ›

Talvirenkaiden käyttö on Suomessa tavallista. Talvirenkaita on yleensä kahta päätyyppiä; nastattomat kitkarenkaat ja liukuesteillä (nastoilla) varustetut talvirenkaat. Liukuesteillä varustetun renkaan on yleisiltä edellytyksiltään oltava sellainen, ettei se oleellisesti vahingoita tien pintaa. Näin ollen esim. jää- tai talviralliautoilussa käytettyjen nk. piikkirenkaiden käyttö tieliikenteessä on pääsääntöisesti kielletty. Käytetyssä henkilöautonrenkaassa ja kevyessä kuorma-autonrenkaassa saa nastan ulkonema olla enintään 2,0 Lue lisää ›

Linja-autolla saa ajaa 100km/h — edellytykset ›

Linja-autolla saa ajaa 100km/h, jos se on hyväksytty 100km/h nopeuden ajoneuvoksi. Tämä edellyttää, mm. että autossa on lukkiutumattomat jarrut, ja valmistajan nopeudelle hyväksymät renkaat. teho- ja turvallisuusvaatimukset Laki edellyttää myös, että moottorin teho on vähintään 11kw jokaista kokonaismassan tuhatta kiloa kohti. Istuimissa on oltava pääntuet ja sellaiset istuimet, joiden edessä ei ole toista istuinta tms. Lue lisää ›

Moottorikelkkareitin siirtäminen ja lakkauttaminen ›

Moottorikelkkareitin siirtäminen ja lakkauttaminen on säännelty maastoliikennelaissa. Moottorikelkkareitti on tieliikennelain alaista tiealuetta. Reitti perustetaan sopimuksella tai toimituksella. Moottorikelkkareitin siirtäminen Siirtämienen tarkoittaa, että reitti siirretään joiltakin osin sinne, missä se ei ennen ole kulkenut. Siirtämiseen lainsäädäntö suhtautuu kuten reitin perustamiseen. Kun reitti siirretään uuteen paikkaan, on siis ensin oltava reittisuunnitelma, jonka kunnan ympäristöviranomainen hyväksyy. Reitti siirtyy Lue lisää ›

Yleistietoimitus: Maan luovutus ja korvaukset ›

Yleistietoimitus tehdään, kun kiinteistöstä joudutaan ottamaan maa-aluetta yleistä tietä varten. Toimitus voidaan tehdä myös olemassa olevan tien tiealueen rajojen määrittämiseksi. Toimituksen järjestämisestä vastaa maanmittauslaitos. Maanomistajat ja muut asianosaiset kutsutaan kirjallisesti toimitukseen. Alkukokouksessa tarkistetaan kiinteistöjen omistajatiedot ja myös maastokatselmuksen tiedot. Maastokatselmustiedot ovat perusteina korvausten määrittämiselle. Korvaukset arvioidaan yleensä käyvän hinnan mukaisina ja tavoitteena on täysi korvaus Lue lisää ›

Maantiet: Yleisen liikenteen tiet ›

Maantiet (ent. yleiset tiet) ovat teitä, jotka on luovutettu yleiseen liikenteeseen. Maantie on valtion omistama tai tieoikeudella hallinnoima tie, joka on luovutettu yleiseen liikenteeseen ja on Väyläviraston hallinnassa. Maantiet voidaan jakaa valtateihin, kantateihin, seututeihin tai yhdysteihin. Ennen maantien perustamista on laadittava ja hyväksyttävä tiesuunnitelma, ellei kyseessä ole pieni parantamishanke. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on laadittava merkittävää tiehanketta Lue lisää ›

Yksityistie: Yksityistien käyttö ja tieosakkaiden vastuu kunnossapidosta ›

Yksityistiet ovat teitä, joita ei ylläpidetä yleisten teiden tavoin valtion varoin. Yksityisteitä voivat kuitenkin käyttää muutkin kuin maanomistaja. Pääosa yksityisistä teistä on kiinteistölle toisen kiinteistön kautta johtavia teitä. Tällöin tien käyttö perustuu kiinteistötoimituksessa perustettuun pysyvään tieoikeuteen. Yksityistielainsäädäntö ei koske sellaisia yksityisiä teitä, joita vain maa-alueen omistajalla on oikeus käyttää. Yksityisteiden rakentamisesta ja kunnossapidosta huolehtivat tieosakkaat. Lue lisää ›

Katujen kunnossapito: Kunnossapito-velvollisuus ›

Katujen kunnossapitovelvollisuus kuuluu kunnalle. Kunnan on pidettävä kadut liikennettä tyydyttävässä kunnossa ja tarpeen mukaan kunnostettava katuja. Katujen kunnossapitoon kuuluu myös katualueella olevien istutusten, korokkeiden, suojakaiteiden ja liikennemerkkien kunnossapito. Talvella kunnan on huolehdittava aurauksesta ja hiekoituksesta. Kunta voi kuitenkin päättää, että talvella tietty katu pidetään vain osittain kunnossa. Tontinomistajalla on velvollisuus pitää tontin edustalla oleva jalkakäytävä Lue lisää ›