Maantiet: Yleisen liikenteen tiet

Maantiet (ent. yleiset tiet) ovat teitä, jotka on luovutettu yleiseen liikenteeseen. Maantie on valtion omistama tai tieoikeudella hallinnoima tie, joka on luovutettu yleiseen liikenteeseen ja on Väyläviraston hallinnassa. Maantiet voidaan jakaa… Lue lisää »

Yleiskalastusoikeuden rajoittaminen

Yleiskalastusoikeuden rajoittaminen mahdollista ELY-keskuksen (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) päätöksellä. Päätös voi koskea määrättyllä vesialueella onkimista, pilkkimistä ja viehekalastusta. rajoittamisen perusteet ELY-keskuksen rajoituspäätös voi perustua käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoitteiden tai kalakannan… Lue lisää »

Maisemansuojelu

Maisemansuojelu on toimintaa, jossa pyritään säilyttämään maiseman hyväksi todettuja ja jonkun mielestä kauniitakin ominaisuuksia. Toisin kuin luonnonsuojelussa, maisemansuojelussa ei pyritä pitämään aluetta koskemattomana. Maisema jaetaan luonnon- ja kulttuurinmaisemaan. Luonnonmaisemia ovat… Lue lisää »

Luonnonsuojelu: Luontotyyppi

Luonnon yksityiskohdat maa- ja kallioperässä, vesiolosuhteissa ja ilmastossa vaihtelevat pienelläkin alueella. Näiden yksityiskohtien vaikutuksesta syntyy erilaisia ympäristöstään poikkeavia eliöyhteisöjä, joita kutsutaan luontotyypeiksi. Luonnonsuojelulain mukaisia luontotyyppejä ovat ensinnäkin metsäiset luontotyypit, joita… Lue lisää »

Luonnonsuojelu: luontotyypin suojelun kesto

Erilaiset luonnon olosuhteet vaikuttavat ympäristöönsä synnyttäen erilaisia ympäristöstään poikkeavia eliöyhteisöjä. Näitä poikkeuksia maa- ja kallioperässä, vesiolosuhteissa ja ilmastossa kutsutaan luontotyypeiksi. Luontotyyppeihin voi siis kuulua esimerkiksi jalopuumetsiköt, hiekkadyynit ja yksittäiset suuret… Lue lisää »

ELY-keskus

ELY-keskus tai keskukset perustettiin valtion aluehallinnon uudistuessa vuoden 2010 alussa. Tällöin lakkautettiin lääninhallitukset ja tilalle perustettiin aluehallintovirasto ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Mikä on ELY-keskus ELY-keskuksia on kaikkiaan 15 ja… Lue lisää »