ELY-keskus tai keskukset perustettiin valtion aluehallinnon uudistuessa vuoden 2010 alussa. Tällöin lakkautettiin lääninhallitukset ja tilalle perustettiin aluehallintovirasto ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset.

Mikä on ELY-keskus

ELY-keskuksia on kaikkiaan 15 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosaston sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä.

ELY-keskusten tehtäviin kuuluvat muun muassa yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut, työllisyysperusteiset tuet ja työvoimakoulutus, maatila- ja kalatalousasiat, maahanmuuttoasiat ja EU:n rakennerahastohankkeet. ELY-keskukset hoitavat myös ympäristönsuojeluasioita, alueiden käyttöön ja rakentamiseen liittyvää ohjausta. Tällaisia asioita ovat mm.  luonnonsuojelu, ympäristön tilan seuranta, vesivarojen käyttö ja hoito. Maanteiden kunnossapito, tiehankkeet ja osa liikenteen lupa-asioista. Ely keskukset vastaavat liikenneviraston ohjaamana maantieliikenteen sujuvuudesta ja turvallisuudesta.

Ely-keskuksella on myös sivistystehtäviä. Se vastaa niiden kehittämistä erityisesti koulutuksen, elinkeinoelämän, viranomaisten ja kolmannen sektorin välillä. Merkittävää on ollut esim. yhdistää eri hallinnonaloja esim. nuorisotakuussa ja oppimisessa.

Katso myös:

Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista

laki ja asetus alueiden kehittämisestä

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/

 

Nopeaa apua lakiasioihin.