ELY-keskus tai keskukset perustettiin valtion aluehallinnon uudistuessa vuoden 2010 alussa. Tällöin lakkautettiin lääninhallitukset ja tilalle perustettiin aluehallintovirasto ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset.

Mikä on ELY-keskus

ELY-keskuksia on kaikkiaan 15 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosaston sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla.

ELY-keskusten tehtäviin kuuluvat muun muassa yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut, työllisyysperusteiset tuet ja työvoimakoulutus, maatila- ja kalatalousasiat, maahanmuuttoasiat ja EU:n rakennerahastohankkeet. ELY-keskukset hoitavat myös ympäristönsuojeluasioita, alueiden käyttöön ja rakentamiseen liittyvää ohjausta. Tällaisia asioita ovat mm.  luonnonsuojelu, ympäristön tilan seuranta, vesivarojen käyttö ja hoito. Maanteiden kunnossapito, tiehankkeet ja osa liikenteen lupa-asioista. Ely keskukset vastaavat liikenneviraston ohjaamana maantieliikenteen sujuvuudesta ja turvallisuudesta.

ELY-keskuksella on myös sivistystehtäviä. Se vastaa niiden kehittämistä erityisesti koulutuksen, elinkeinoelämän, viranomaisten ja kolmannen sektorin välillä. Merkittävää on ollut esim. yhdistää eri hallinnonaloja esim. nuorisotakuussa ja oppimisessa.


Lue lisää aluehallintovirastoista.

Lähde §: laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista


Suomen Juristit Oy
12.12.2016
(Päivitetty 16.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.