Yleiskalastusoikeuden rajoittaminen mahdollista ELY-keskuksen (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) päätöksellä. Päätös voi koskea määrättyllä vesialueella onkimista, pilkkimistä ja viehekalastusta.

rajoittamisen perusteet

ELY-keskuksen rajoituspäätös voi perustua käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoitteiden tai kalakannan tavanomaista tehokkaamman hoidon tulosten turvaamiseksi tai kalataloudellisten tutkimuksen suorittamiseksi. Päätös voidaan tehdä myös vaarantuneen kalakannan säilymisen turvaamiseksi. Rajoittamisesta voidaan päättää myös kaupallisessa tai muussa erityisessä tarkoituksessa tehtyjen kala- tai rapuistutusten taloudellisen hyödyntämisen turvaamiseksi.

ELY-keskus voi rajoittaa yleiskalastusoikeutta myös siksi, että kutualueisiin kohdistuu toistuvaa tai jatkuvaa häirintää.

Kiellon tai rajoituksen kesto

Kielto tai rajoitus voidaan antaa enintään kymmeneksi vuodeksi kerrallaan. ELY-keskus voi antaa rajoituksen omasta aloitteestaan tai kalastuoikeuden haltijan aloitteesta. Rajoitukselle tai kiellolle voi tehdä aloitteen myös kaupallinen kalastaja tai muu jonka etua asia koskee (asianosaisuus).


Lue lisää kalastonhoitomaksusta.

Lähde §: kalastuslaki


Suomen Juristit Oy
13.03.2017
(Päivitetty 09.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.