Jokaisen 18-64 -vuotiaan, joka harjoittaa muuta kalastusta kuin onkimista, pilkkimistä tai silakan litkausta, tulee suorittaa valtiolle kalastonhoitomaksu. Muuhun kalastukseen tarvitaan eräitä merialueen yleisiä vesialueita lukuun ottamatta aina vesialueen omistajan lupa. Muuta kalastusta voi olla esimerkiksi verkko-, katiska- tai viehekalastus useammalla vavalla. Maksun voi maksaa kalenterivuoden (39e), viikon (12e) tai päivän (5e) mittaisen kalastusjakson ajalle. Maksun suorittanut saa kalastuskortin eli luvan harjoittaa kalastusta. Maa- ja metsätalousministeriö pitää kalastonhoitomaksurekisteriä.

Kalastonhoitomaksuina kertyneiden varojen käyttö

Kalastonhoitomaksuista kertyneet varat käytetään kalavesien kestävän käytön ja hoidon toteuttamiseen. Lisäksi hoitomaksuilla korvataan eri kustannuksia, jotka aiheutuvat muun muassa kalatalousalueiden toiminnasta, yleiskalastusoikeuksien hyödyntämisestä, sekä nauvonta- ja opastuspalvelujen järjestämisestä. 

kalastonhoitomaksun laiminlyönti

Kalastuslain noudattamista valvovat kalastuksenvalvojan kokeen suorittaneet ja valtuutuksen saaneet kalastuksenvalvojat sekä poliisi, rajavartiolaitos, valtion kalatalousviranomaiset (kuten maa- ja meitsätalousministeriö, sekä tietyt ELY-keskukset), valtuutetut kalastuksenvalvojat ja Tulli. Valtion vesissä kalastusta valvovat lisäksi Metsähallituksen erätarkastajat. Kalastajan tulee pyydettäessä esittää lupansa kalastuksenvalvojalle. Jos kalastusoikeus perustuu ikään, on kalastajan pystyttävä todistamaan ikänsä.

Jos kalastajalla ei ole kalastukseen oikeuttavaa lupaa tai kalastusta harjoitetaan esimerkiksi kalastussäännöksiä rikkoen, on kalastuksenvalvojalla oikeus ottaa talteen kalastuksessa käytetty pyydys ja kalastusväline sekä saalis. Kalastuksenvalvoja voi myös antaa näyttömääräyksen, jolla kalastaja velvoitetaan esittämään todistus kalastonhoitomaksun suorittamisesta poliisille seitsemän päivän kuluessa näyttömääräyksen antamisesta.

Kalastonhoitomaksua koskevasta rikkomuksesta voidaan määrätä rikesakko ja muusta kalastusrikkomuksesta sakkorangaistus.

 


Lue lisää kalastusrikoksesta.

Lähde §: kalastuslaki


Suomen Juristit Oy
05.02.2015
(Päivitetty 09.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.