Maisemansuojelu

Maisemansuojelu on toimintaa, jossa pyritään säilyttämään maiseman hyväksi todettuja ja jonkun mielestä kauniitakin ominaisuuksia. Toisin kuin luonnonsuojelussa, maisemansuojelussa ei pyritä pitämään aluetta koskemattomana.

Maisemansuojelu ja sen keinot

Kansainvälisesti maisemanhoidon tavoitteet on määritelty eurooppalaisessa maisemayleissopimuksessa, jonka suomi hyväksyi vuonna 2006. Maisemansuojelualue voidaan perustaa ympäristöministeriössä, jos maisema on valtakunnallisesti arvoka. Suomessa on 156 valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Ne ovat maaseutumme edustavimpia kulttuurimaisemia, joiden arvo perustuu monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen luontoon, hoidettuun viljelymaisemaan ja perinteiseen rakennuskantaan.

Ely-keskuksen päätöksellä voidaan perustaa maisema-alue maakunnan liiton esituksestä. Perustamispäätökseen on liitettävä tarvittavat määräykset esimerkiksi olennaisten piirteiden säilyttämisestä. Määräys ei saa aiheuttaa kiinteistön omistajalle merkityksellistä haittaa. Ely-keskus voi myös myöntää poikkeuksia maisema-aluetta koskevista määräyksistä.

Maisemansuojelualueen lakkauttaminen tapahtuu soveltuvin osin samoin kun se perustaminen. Perusteina lakkauttamiselle voi olla esim. maisema-arvon olennainen vähentyminen, tai yleisen edun kannalta tärkeän hankkeen tai suunnitelman toteuttaminen.

Lähde §: luonnonsuojelulaki

Nopeaa apua lakiasioihin.