Maantiet (ent. yleiset tiet) ovat teitä, jotka on luovutettu yleiseen liikenteeseen. Maantie on valtion omistama tai tieoikeudella hallinnoima tie, joka on luovutettu yleiseen liikenteeseen ja on Väyläviraston hallinnassa. Maantiet voidaan jakaa valtateihin, kantateihin, seututeihin tai yhdysteihin.

maantien perustaminen

Ennen maantien perustamista on laadittava ja hyväksyttävä tiesuunnitelma, ellei kyseessä ole pieni parantamishanke. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on laadittava merkittävää tiehanketta koskevasta yleissuunnitelmasta ja tiesuunnitelmasta hankearviointi. Hankearviointi on laadittava myös merkittävää tiehanketta koskevista tiesuunnitelman vaiheittain toteutettavista ratkaisuista.

Yleissuunnitelmaa ja tiesuunnitelmaa laadittaessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on varattava kunnalle, kiinteistön omistajille ja muille asianosaisille sekä niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, mahdollisuus osallistua suunnitelman valmisteluun, arvioida suunnitelman vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiassa.


Lue lisää yksityisteistä.

Lähde §: laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä


Suomen Juristit Oy
05.02.2015
(Päivitetty 14.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.