Yleistietoimitus tehdään, kun kiinteistöstä joudutaan ottamaan maa-aluetta yleistä tietä varten. Toimitus voidaan tehdä myös olemassa olevan tien tiealueen rajojen määrittämiseksi. Toimituksen järjestämisestä vastaa maanmittauslaitos. Maanomistajat ja muut asianosaiset kutsutaan kirjallisesti toimitukseen.

Alkukokouksessa tarkistetaan kiinteistöjen omistajatiedot ja myös maastokatselmuksen tiedot. Maastokatselmustiedot ovat perusteina korvausten määrittämiselle. Korvaukset arvioidaan yleensä käyvän hinnan mukaisina ja tavoitteena on täysi korvaus menetyksistä. Myös omaisuudelle aiheutuneet vahingot ja haitat korvataan. Jos tien rakentaminen vaikeuttaa kiinteistön käyttöä, voidaan tietoimituksessa haitan poistamiseksi tehdä tilusvaihtoja tai muita tilusjärjestelyjä.


Lue lisää yleisistä teistä

Lähde §: laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä


Suomen Juristit Oy
05.02.2015
(Päivitetty 14.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.