Tilusvaihto on kiinteistötoimitus, jossa eri kiinteistöihin kuuluvat alueet vaihdetaan keskenään. Vaihdettavien alueiden tulee olla suunnilleen samanarvoiset. Jos vaihdettavat alueet ovat eriarvoisia, arvoero on korvattava. Yleensä toimitus edellyttää maanomistajien sopimusta alueiden vaihdosta. Tilusvaihto voidaan suorittaa ilman sopimusta, jos vaihdon kohteena on vähäinen alue. Tällöin puhutaan pakollisesta tilusvaihdosta.

Tilusvaihdon tarkoituksena on kiinteistöjaotuksen selventäminen ja tarkoituksenmukaisuus. Tilusvaihto suoritetaan usein lunastustilanteessa tai uuden tien rakentamisen vuoksi. Tilusvaihto voidaan tehdä myös silloin, kun tiettyä aluetta halutaan suojella ja se onnistuu parhaiten tilusvaihdon avulla. Tilusvaihto ei saa heikentää kiinteistöjärjestelmän selvyyttä. Asemakaava-alueella tilusvaihdon tulee edistää asemakaavan toteuttamista. Tilusvaihto voidaan suorittaa myös lohkomistoimituksen yhteydessä. Lunastuksen asemasta tilusvaihtoa on käytettävä aina kun se on mahdollista.

Tilusvaihtotoimitusta voi hakea maanomistaja. Toimitusta haetaan kiinteistörekisterin pitäjältä, jos alue on merkitty kaupungin kiinteistörekisteriin. Valtion kiinteistörekisteriin merkityillä alueilla toimitusta haetaan maanmittauslaitokselta. Toimituksen suorittaa toimitusinsinööri.


Lue lisää kiinteistötoimituksesta.

Lähde §: kiinteistönmuodostamislaki


Suomen Juristit Oy
05.02.2015
(Päivitetty 29.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.