Kiinteistönmuodostuksen tavoitteena on tarkoituksenmukaisten kiinteistöjen aikaansaaminen. Kun kiinteistöä lähdetään muodostamaan, on otettava huomioon kiinteistönmuodostuslaki ja kaavoitukset. Kiinteistönmuodostusasioita ovat mm. tonttijaot, toimitusten valmistelut, erilaiset kiinteistötoimitukset, hakemuskaavakkeet ja kiinteistötietojärjestelmän otteet.

kiinteistötoimitus

Kiinteistötoimituksilla muodostetaan uusia kiinteistöjä, muutetaan kiinteistöihin liittyviä oikeuksia tai määritetään kiinteistön ulottuvuuksia. Yleisimpiä kiinteistötoimituksia ovat lohkominen, tontin ja yleisen alueen mittaus, halkominen, tilusvaihto sekä kiinteistönmääritys.

Kiinteistötoimitus on määrämuotoinen menettely, joka tulee vireille hakemuksesta. Asemakaava-alueella toimituksista huolehtii kiinteistörekisterin pitäjä ja asemakaava-alueen ulkopuolella maanmittauslaitos. Kiinteistötoimitukset suorittaa toimitusinsinööri. Kiinteistötoimituksilla muodostetut kiinteistöt ja niihin kohdistuvat rasitteet merkitään kiinteistörekisteriin. Kiinteistörekisteri on osa valtakunnallista tietojärjestelmää. Kiinteistörekisterin pitäjinä toimivat maanmittauslaitos ja kaupunki omilla toimialueillaan.

 

Lue lisää kiinteistökaupasta.

Lähde §: kiinteistönmuodostamislaki


Suomen Juristit Oy
05.02.2015
(Päivitetty 25.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.