Halkomisella puretaan tilan yhteisomistus, jolloin tila jaetaan osakkaiden kesken heidän omistamiensa osuuksien suhteessa. Muun tyyppisiä kiinteistöjä ei halkomalla voida jakaa. Tavallisesti halkominen tulee kyseeseen sellaisissa tilanteissa, joissa yhteisomistajat eivät ole päässeet sopimukseen omistamansa tilan jakamisesta määräaloina. Halkomalla voidaan myös jakaa yhden omistajan tila useaksi tilaksi. Halkominen voidaan suorittaa joko jyvityshalkomisena tai kokonaisarvohalkomisena.

Halkomista voi hakea maanmittauslaitokselta kuka tahansa osakkaista, jolla on lainhuuto tilan määräosaan. Halkomistoimituksen tekee toimitusinsinööri. Toimituksessa muodostetut uudet tilat merkitään kiinteistörekisteriin. Halkominen on yleensä aikaavievä ja kallis toimitus, joten siihen ryhtymistä kannattaa varsinkin pienten kiinteistöjen kohdalla tarkkaan harkita. Muita ratkaisuja vallitsevaan tilanteeseen voi etsiä lakimiehen avulla. Samalla tulee usein moni muukin tärkeä asia hoidetuksi.

jyvityshalkominen

Jyvityshalkomisessa jaettava tila arvioidaan maapohjan perusteella ja kukin osakkaista saa oman osuutensa arvosta maata. Jos jaetut alueet eivät ole samanarvoisia kiinteistöllä sijaitsevien rakennusten tai puuston vuoksi, on arvokkaamman alueen saaneen maksettava korvausta jakotuloksen tasaamiseksi.

kokonaisarvohalkominen

Kokonaisarvohalkomisessa koko jaettava kohde arvioidaan ottaen huomioon myös kiinteistöllä oleva muu omaisuus. Jokainen osakas saa arvoltaan osuuttaan vastaavan tilan. Kokonaisarvohalkomisessa osakkaat ovat mukana jo suunnitteluvaiheessa. Jaettavan kiinteistön jako todellisen arvon mukaan vähentää korvauksien maksua.

yhteishalkominen

Useat samoille omistajille kuuluvat tilat voidaan halkoa yhteishalkomisena. Tällöin osaomistajan osuudet eri tiloista voidaan kiinteistöjen yhdistämisestä säädetyin edellytyksin muodostaa yhdeksi tilaksi, jolloin eri tilojen muodostamaa kokonaisuutta käsitellään toimituksessa ikään kuin jaettavana olisi yksi tila. Tämä helpottaa tilanteita, joissa esimerkiksi perinnönjaossa on jaettavana maatila, johon kuuluu useita eri tiloja.

 


Lue lisää kiinteistön jakamisesta. 

Lähde §: kiinteistönmuodostamislaki


Suomen Juristit Oy
05.02.2015
(Päivitetty 25.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.