Maanmittauslaitos toimii maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa. Maanmittauslaitos huolehtii kiinteistötietojärjestelmästä, kiinteistöjä koskevista rekistereistä ja yleisistä kartastotöistä. Se tuottaa ja välittää kiinteistöjä, maastoa ja ympäristöä koskevaa tietoa ja palveluja kansalaisten ja yhteiskunnan tarpeisiin. Maanmittauslaitoksen aineiston avulla laaditaan karttoja. Maanmittauslaitos pitää yllä myös valtakunnallista paikkatietohakemistoa. Lisäksi maanmittauslaitoksessa käsitellään kiinteistöjen kirjaamisasiat kuten lainhuudatukset.

Maanmittauslaitoksen lakiperusteiset tehtävät

Laissa Maanmittauslaitoksesta sen lakisääteisiksi tehtäviksi listataan:

 • kiinteistönmuodostamis- ja tilusjärjestelytoiminnasta huolehtiminen, 
 • tieteellisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan harjoittaminen,
 • paikantamisen perustasta ja peruspaikkatietojen tuottamisesta huolehtiminen sekä asiantuntijapalveluiden tuottaminen yhteiskunnan käyttöön,
 • tarvittavien rekisterien ylläpitämisestä huolehtiminen, 
 • alan yleisestä kehittämisestä huolehtiminen ja osallistuminen kansainväliseen yhteistyöhön,
 • muiden maa- ja metsätalousministeriön määräämien tehtävien hoitaminen.

organisaatio

Maanmittauslaitos koostuu eri toimijoista, joista ylimpänä toimijana on Pääjohtaja, jonka rinnalla toimii keskushallinto. Pääjohtajan alaiset toimintayksiköt ovat: 

 • Tuotanto, jossa hoidetaan asioita liittyen:
  • uusiin kiinteistöihin ja maanmittaukseen,
  • lunastukseen ja arviointiin,
  • kiinteistörakenteen kehittämispalveluihin,
  • huoneistojen ja kiinteistöjen omistuksen palveluihin,
  • rekisteripalveluihin,
  • peruspaikkatietopalveluihin, sekä
  • tietopalveluihin.
 • Yleishallinto
 • Tietohallinto, jossa hoidetaan asioita liittyen:
  • IT-palvelutuotantoon,
  • kehityspalveluihin sekä
  • hallintapalveluihin
 • Paikkatietokeskus, jossa hoidetaan asioita liittyen:
  • geodesiaan ja geodynamiikkaan,
  • geoinformatiikkaan ja kartografiaan,
  • kaukokartoitukseen ja fotogrammetriaan, sekä
  • navigointiin ja paikannukseen.

Maanmittauslaitoksella on toimipaikkoja yhteensä 36 eri paikkakunnalla. 


Lue lisää lainhuudon hakemisesta.

Lähde §: laki Maanmittauslaitoksesta, Maanmittauslaitos


Suomen Juristit Oy
05.02.2015
(Päivitetty 26.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.