Miten haetaan lainhuutoa?

Lainhuutoa haetaan kirjallisella hakemuksella, joka toimitetaan maanmittauslaitokselle, ja jolla pyydetään lainhuudon myöntämistä tiettyyn kiinteistöön. Hakemukseen on lisättävä tarpeelliset liitteet, kuten saantokirja (kauppakirja, lahjakirja, perinnönjakokirja, testamentti tms.) ja tosite varainsiirtoveron maksusta. Tarvittavat liitteet vaihtelevat saannon ja tilanteen mukaan.Lainhuutoa on haettava pääsääntöisesti kuuden (6) kuukauden kuluessa saannon perusteena olevan asiakirjan, kuten kauppakirjan, allekirjoittamisesta lukien. Lainhuutoa on haettava määräajassa, vaikka saantokirjassa olevan ns. lykkäävän tai purkavan ehdon mukaan kauppahinta maksettaisiin tai omistusoikeus siirtyisi myöhemmin. Lainhuutohakemuksen myöhästyminen johtaa varainsiirtoveron korottamiseen, mikä voi enimmillään olla kahdenkertainen normaaliin veroon verrattuna.

Nopeaa apua lakiasioihin.