Lainhuutoa haetaan kirjallisella hakemuksella, joka toimitetaan maanmittauslaitokselle, ja jolla pyydetään lainhuudon myöntämistä tiettyyn kiinteistöön. Hakemukseen on lisättävä tarpeelliset liitteet, kuten saantokirja (kauppakirja, lahjakirja, perinnönjakokirja, testamentti tms.) ja tosite varainsiirtoveron maksusta. Tarvittavat liitteet vaihtelevat saannon ja tilanteen mukaan.Lainhuutoa on haettava pääsääntöisesti kuuden kuukauden kuluessa saannon perusteena olevan asiakirjan, kuten kauppakirjan, allekirjoittamisesta lähtien. Lainhuutoa on haettava määräajassa, vaikka saantokirjassa olevan ns. lykkäävän tai purkavan ehdon mukaan kauppahinta maksettaisiin tai omistusoikeus siirtyisi myöhemmin. Lainhuutohakemuksen myöhästyminen johtaa varainsiirtoveron korottamiseen, mikä voi enimmillään olla kahdenkertainen normaaliin veroon verrattuna.

onko lainhuutohakemus vaikea tehdä?

Lainhuutohakemus voi olla vapaamuotoinen, vaikka käsin kirjoittamalla laadittu, mutta siitä tulee ilmetä tietyt tiedot. Hakemuksen voi esittää myös suullisesti kirjaamisviranomaiselle, jos lainhuudon myöntämiseksi tarvittavat tiedot käyvät selkeästi saantoasiakirjoista ilmi. Hakijan ei tarvitse itse laatia tai toimittaa hakemusta vaan hän voi käyttää asiamiestä.

Lainhuutohakemuksesta tulee käydä ilmi hakija eli se, kenen nimiin lainhuutoa haetaan. Hakijan yksilöimiseksi tämän henkilötunnus täydellisenä tulee merkitä hakemukseen. Omistusosuus kiinteistöön, johon omistusoikeuden kirjaamista haetaan, tulee myös selkeästi ilmoittaa. Tärkeää on itse lainhuudon kohteena olevan kiinteistön yksilöiminen kiinteistötunnuksella eli kunta, kylä ja tilan rekisterinumerotiedoilla. Saannon perusteena olevat asiakirjat olisi myös syytä hakemukseen merkitä ja muut erityiset saannon perusteet tai lisäselvitykset samoin kuin mahdolliset välisaannot. Lainhuutohakemus tulee laatijan allekirjoittaa ja hakijan tai asiamiestä käyttäessä tämän yhteystiedot tulee ilmoittaa. Lainhuutohakemus tulee toimittaa siihen maanmittaustoimistoon, jonka toimialueella lainhuudon kohteena oleva kiinteistö sijaitsee.

Lue lisää velvollisuudesta hakea lainhuutoa.

Lähde §: laki lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä, maakaari

Suomen Juristit Oy
09.02.2015
(Päivitetty 26.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.