Jokainen joka ostaa tai muulla tavoin saa kiinteistön taikka sen määräosan tai määräalan, on velvollinen hakemaan saannolleen lainhuudon. Lainhuudatusvelvollisuus koskee yhtä lailla yksittäistä ihmistä kuin julkisesti noteerattua pörssiyhtiötä. Esimerkiksi itsenäinen ammatinharjoittaja ei saa toiminimensä nimiin hankkia oikeuksia ja velvollisuuksia, koska toiminimi ei ole itsenäinen oikeussubjekti. Lainhuudatusvelvollisuus koskee siten henkilöä, joka on toiminimen takana ja lainhuuto voidaan myöntää vain kyseiselle luonnolliselle henkilölle.

Lainhuutoa on haettava kuuden kuukauden kuluessa luovutuskirjan tai muun saannon perusteena olevan asiakirjan tekemisestä. Lainhuudatusajan alkamisesta eräissä erityissaannoissa on omat säännöksensä.

 

Lue lisää kiinteistökaupan lainhuudosta.

Lähde §: maakaari


Suomen Juristit Oy
09.02.2021
(Päivitetty 26.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.