Kiinteistökaupan lainhuuto tarkoittaa kiinteistön uuden omistajan tekemää kiinteistön omistusoikeuden kirjaamista. Lainhuutoa on haettava 6 kk kuluessa kaupasta.

Lainhuudon hakeminen

Kun kiinteistö vaihtaa omistajaa, on uuden omistajan rekisteröitävä omistusoikeutensa. Omistusoikeus rekisteröidään hakemalla lainhuutoa. Lainhuutoa haetaan tekemällä lainhuutohakemus maanmittaustoimistoon kuuden (6) kuukauden kuluessa kiinteistön saannosta. Lainhuutoa on haettava kuuden kuukauden kuluessa kauppasopimuksen allekirjoittamisesta, vaikka omistusoikeus ei olisi vielä siirtynyt. Kiinteistönkaupoissa omistusoikeuden siirtyminen voidaan jättää myöhempään ajankohtaan kuin kauppakirjan allekirjoittaminen. Lainhuudon hakeminen on siis sidottu nimenomaan kauppakirjan allekirjoittamiseen, ei omistusoikeuden siirtymiseen. Lainhuudon hakemisen määräaika lasketaan kauppakirjan allekirjoittamisesta. Kuuden kuukauden määräajan ylittäminen korottaa varainsiirtoveroa jokaiselta alkavalta kuudelta kuukaudelta. Vero voi korottua enintään kaksinkertaiseksi.

Lainhuutohakemuksen tekeminen on siis ostajan velvollisuus. Lainhuuto merkitään julkiseen lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Tämän merkinnän jälkeen kiinteistön ostaja eli uusi omistaja näkyy lainhuutotodistuksesta.

Määräosat ja määräalat on myös lainhuudatettava

Lainhuutoa on haettava myös kiinteistön määräalan ja määräosan saannolle. Määräala tarkoittaa erikseen kartalle rajattua aluetta kiinteistöstä. Määräosa tarkoittaa esim. 1/3 -osaa tai 1/4 -osaa kiinteistöstä. Määräosaa ei eroteta kiinteistöstä, vaan uusi omistaja tulee yhteisomistajaksi määräosin omistamaansa kiinteistöön. Määräala puolestaan erotetaan kiinteistöstä omaksi kiinteistökseen. Tämä toimitus lähtee vireille maanmittauslaitoksella lainhuutohakemuksella.

Omistusoikeuden siirtymisen muodolla ei ole väliä

Omistusoikeus kiinteistöön voi siirtyä yleisimmän kiinteistönkaupan lisäksi lahjalla, osituksella tai perintönä. Riippumatta siitä, millä tavalla kiinteistön omistusoikeus on saajalleen siirtynyt, hänen on velvollisuus hakea saannolleen lainhuutoa.

Nopeaa apua lakiasioihin.