Maanmittauslaitoksen toiminta

Maanmittauslaitos toimii maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa. Maanmittauslaitos huolehtii kiinteistötietojärjestelmästä, kiinteistöjä koskevista rekistereistä ja yleisistä kartastotöistä. Se tuottaa ja välittää kiinteistöjä, maastoa ja ympäristöä koskevaa tietoa ja palveluja kansalaisten ja yhteiskunnan… Lue lisää »

Mitä kiinteistönmuodostamisella ja kiinteistötoimituksella tarkoitetaan?

Kiinteistönmuodostuksen tavoitteena on tarkoituksenmukaisten kiinteistöjen aikaansaaminen. Kun kiinteistöä lähdetään muodostamaan, on otettava huomioon kiinteistönmuodostuslaki ja kaavoitukset. Kiinteistönmuodostusasioita ovat mm. tonttijaot, toimitusten valmistelut, erilaiset kiinteistötoimitukset, hakemuskaavakkeet ja kiinteistötietojärjestelmän otteet. kiinteistötoimitus Kiinteistötoimituksilla… Lue lisää »

Kiinteistörasite: Tieoikeus, johtorasite ja autopaikka

Kiinteistörasite on kiinteistön hyväksi perustettu oikeus toiseen kiinteistöön. Oikeuden haltija saa käyttää toisen kiinteistön aluetta oikeuden sallimissa rajoissa. Kiinteistörasitteet eivät ole henkilökohtaisia ja ne säilyvät kiinteistön omistajavaihdoksista riippumatta. Tavallisimpia kiinteistörasitteita… Lue lisää »

Halkominen: yhteisomistuksen purkaminen

Halkomisella puretaan tilan yhteisomistus, jolloin tila jaetaan osakkaiden kesken heidän omistamiensa osuuksien suhteessa. Muun tyyppisiä kiinteistöjä ei halkomalla voida jakaa. Tavallisesti halkominen tulee kyseeseen sellaisissa tilanteissa, joissa yhteisomistajat eivät ole… Lue lisää »