Kiinteistötoimitus

Vesijättö: Rantatilan ja vesirajan väliin syntyvä uusi maa-alue ›

Kuka omistaa vesijätön? Voinko lunastaa vesijätön omakseni? Maan kohoaminen, vesistöjen kuivuminen ja vedenpinnan alentuminen synnyttää rantaviivan siirtymisen seurauksena rantatilan ja vesirajan väliin uutta maa-aluetta eli ns. vesijättöä. Vesijättö kuuluu yleensä vesialueen omistajalle. Siksi se estää usein ranta-alueen tarkoituksenmukaista käyttöä. Vesijättö voidaan lunastaa siihen rajoittuvaan kiinteistöön kiinteistönmuodostamislain mukaisesti. Toimitusta voi hakea vesijättöön rajoittuvan kiinteistön omistaja. Lunastusta Lue lisää ›

Kiinteistöjaotus ja kiinteistöjen käyttö paremmaksi uusjaolla ›

Voinko saada uusjaon vireille? Uusjaon tavoitteena on parantaa kiinteistöjaotusta ja edistää kiinteistöjen käyttöä. Siinä useamman tilan tai jopa koko kunnan kiinteistöjaotus järjestetään uudelleen. Uusjaon edellytyksenä on, että sen hyöty on kustannuksia ja haittoja suurempi. Suunnittelu on tärkeä osa uusjakoa. Siinä selvitetään uusjaossa noudatettavat periaatteet ja suoritettavat toimenpiteet. Uusjakoon voi liittyä muun muassa uusien teiden ja Lue lisää ›

Kiinteistötoimitus, jossa tapahtuu alueiden vaihto keskenään ›

Miten teen tilusvaihdon? Tilusvaihto on kiinteistötoimitus, jossa eri kiinteistöihin kuuluvat alueet vaihdetaan keskenään. Vaihdettavien alueiden tulee olla suunnilleen samanarvoiset. Jos vaihdettavat alueet ovat eriarvoisia, arvoero on korvattava. Yleensä toimitus edellyttää maanomistajien sopimusta alueiden vaihdosta. Tilusvaihto voidaan suorittaa ilman sopimusta, jos vaihdon kohteena on vähäinen alue. Tällöin puhutaan pakollisesta tilusvaihdosta. Tilusvaihdon tarkoituksena on kiinteistöjaotuksen selventäminen ja Lue lisää ›

Maanmittauslaitos: Maa- ja metsätalousministeriön alainen viranomainen ›

Onko Maanmittauslaitos tuttu? Maanmittauslaitos toimii maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa. Maanmittauslaitos huolehtii kiinteistötietojärjestelmästä, kiinteistöjä koskevista rekistereistä ja yleisistä kartastotöistä. Se tuottaa ja välittää kiinteistöjä, maastoa ja ympäristöä koskevaa tietoa ja palveluja kansalaisten ja yhteiskunnan tarpeisiin. Maanmittauslaitoksen aineiston avulla laaditaan karttoja. Maanmittauslaitos pitää yllä myös valtakunnallista paikkatietohakemistoa. Lisäksi maanmittauslaitoksessa käsitellään kiinteistöjen kirjaamisasiat kuten lainhuudatukset. Maanmittauslaitos koostuu keskushallinnosta, Lue lisää ›

Lohkominen: Määräala muodostetaan itsenäiseksi kiinteistöksi ›

Suoritetaanko lohkominen automaattisesti, jos ostan määräalan? Lohkominen on tavallisin kiinteistötoimitus. Siinä rajoitettu alue eli määräala muodostetaan itsenäiseksi kiinteistöksi. Kiinteistöä, josta määräala erotetaan, kutsutaan emäkiinteistöksi. Kiinteistöksi erotettu määräala on lohkokiinteistö ja jäljelle jäänyt emäkiinteistön osa kantakiinteistö. Lohkomalla voidaan myös siirtää määräala toiseen kiinteistöön, saajakiinteistöön. Lohkomisessa vahvistetaan muodostettavan kiinteistön rajat sekä kiinteistön kohdistuvat oikeudet. Lohkomista saa hakea Lue lisää ›

Kiinteistötoimitus: Mitä kiinteistötoimituksella tarkoitetaan? ›

Tarvitsenko kiinteistötoimituksen? Kiinteistöjen muodostaminen toteutetaan kiinteistötoimituksilla. Kiinteistötoimituksilla muodostetaan uusia kiinteistöjä, muutetaan kiinteistöihin liittyviä oikeuksia tai määritetään kiinteistön ulottuvuuksia. Yleisimpiä kiinteistötoimituksia ovat lohkominen, tontin ja yleisen alueen mittaus, halkominen, tilusvaihto sekä kiinteistönmääritys. Kiinteistötoimitus on määrämuotoinen menettely, joka tulee vireille hakemuksesta. Asemakaava-alueella toimituksista huolehtii kiinteistörekisterin pitäjä ja asemakaava-alueen ulkopuolella maanmittauslaitos. Kiinteistötoimitukset suorittaa toimitusinsinööri. Kiinteistötoimituksilla muodostetut kiinteistöt ja Lue lisää ›

Kiinteistörasite: Tieoikeus, johtorasite ja autopaikka ›

Haluatko perustaa kiinteistörasitteen? Esimerkiksi tieoikeuden, johtorasitteen, autopaikan? Kiinteistörasite on kiinteistön hyväksi perustettu oikeus toiseen kiinteistöön. Oikeuden haltija saa käyttää toisen kiinteistön aluetta oikeuden sallimissa rajoissa. Kiinteistörasitteet eivät ole henkilökohtaisia ja ne säilyvät kiinteistön omistajavaihdoksista riippumatta. Tavallisimpia kiinteistörasitteita ovat tie-, johto- ja autopaikkarasitteet. Niiden perustaminen edellyttää yleensä kiinteistöjen omistajien välistä sopimusta. Perustamisen edellytyksenä on, että rasite Lue lisää ›

Kiinteistönmuodostus: Kaavoitus nuodatettavana ›

Voinko muodostaa kiinteistön? Kiinteistönmuodostuksen tavoitteena on tarkoituksenmukaisten kiinteistöjen aikaansaaminen. Kiinteistönmuodostuksessa on otettava huomioon sitä sääntelevä kiinteistönmuodostuslaki ja noudatettava kaavoitusta. Kiinteistönmuodostukset toteutetaan kiinteistötoimituksilla. Kiinteistönmuodostusasioita ovat mm. tonttijaot, toimitusten valmistelut, erilaiset kiinteistötoimitukset, hakemuskaavakkeet ja kiinteistötietojärjestelmän otteet.

Kiinteistön halkominen: Yhteisomistuksen purkaminen ›

Kannattaako kiinteistön halkominen? Halkomisella puretaan tilan yhteisomistus. Tila jaetaan osakkaiden kesken heidän omistamiensa osuuksien suhteessa. Halkomalla voidaan myös jakaa yhden omistajan tila useaksi tilaksi. Halkominen voidaan suorittaa joko jyvityshalkomisena tai kokonaisarvohalkomisena. Jyvityshalkomisessa jaettava tila arvioidaan maapohjan perusteella ja kukin osakkaista saa oman osuutensa arvosta maata. Jos jaetut alueet eivät ole samanarvoisia kiinteistöllä sijaitsevien rakennusten tai Lue lisää ›