Pääsääntöisesti maata lunastaa usein yleiseen tarpeeseen valtio, kunta tai esimerkiksi sähkölaitos mutta myös yksityinen henkilö voi lain nojalla lunastaa maata. Yksityinen henkilö voi toiseen kiinteistöön lunastaa vesijättöä, yhteistä aluetta tai ulkopalstan. Kuka tahansa ei kuitenkaan voi hakea lunastusoikeutta vesijättöön, yhteiseen alueeseen tai ulkopalstaan, sillä oikeus on viereisen kiinteistön omistajalla.

Vesijätön lunastaminen

Vesijätön ja yhteisen alueen lunastamista on oikeutettu hakemaan myös rekisteriyksikön omistaja tai osakkaat yhdessä. Edellytyksenä vesijätön lunastamiseen on, että vesijättö huomattavasti vaikeuttaa kiinteistön käyttämistä ja vesijättöä voidaan käyttää tarkoituksenmukaisesti vain lunastavan kiinteistön yhteydessä. Lisäksi, edellytetään, ettei tilausjärjestystä voida suorittaa tilausvaihdolla. Vesijätön lunastaminen ei myöskään saa aiheuttaa kenellekään asianosaiselle huomattavaa haittaa, eikä se saa aiheuttaa haittaa kiinteistöjärjestelmän selvyydelle. Edellytetään myös, että lunastettavan vesijättö tulee olla lunastavan kiinteistön kohdalla.

Muu yhteinen alue ja ulkopalsta

Muun yhteisen alueen tai ulkopalstan lunastamisen edellytyksenä on, että lunastettavan kiinteistön tulee rajoittua lunastavaan kiinteistöön. Lisäksi yhteisen alueen lunastamisen edellytyksenä on, ettei kyseisellä alueella ole yhteistä metsää, yhteistä vesijättöä, yhteistä vesialuetta tai yhteistä koskea. Yhteisen alueen on lisäksi huomattavasti vaikeutettava kiinteistön käyttöä ja sitä on pystyttävä käyttämään tarkoituksenmukaisesti vain siihen rajoittuvan kiinteistön yhteydessä.

Mikäli lunastetaan ulkopalsta, on tämän oltava toisen kylän rajojen sisäpuolella. Lisäksi edellytetään, että ulkopalsta arvoltaan vähäinen epätarkoituksenmukainen kokonaisuus sekä haitallinen siihen rajoittuvien kiinteistöjen käyttämiselle. Lunastettavaan kiinteistöön kohdistuvat panttioikeudet lakkaavat pääsääntöisesti lunastamisen yhteydessä. Kiinteistöön kohdistuvat rasitteet sekä erityiset oikeudet voidaan tilanteesta riippuen jättää voimaan tai esimerkiksi lunastaa.

 

Lue lisää kiinteistön uusjaosta.

Lähde §: kiinteistönmuodostamislaki

Suomen Juristit Oy
05.03.2018
(Päivitetty 29.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.