Uusjaon tavoitteena on parantaa kiinteistöjaotusta ja edistää kiinteistöjen käyttöä. Siinä useamman tilan tai jopa koko kunnan kiinteistöjaotus järjestetään uudelleen. Uusjaon edellytyksenä on, että sen hyöty on kustannuksia ja haittoja suurempi.

Suunnittelu on tärkeä osa uusjakoa. Siinä selvitetään uusjaossa noudatettavat periaatteet ja suoritettavat toimenpiteet. Uusjakoon voi liittyä muun muassa uusien teiden ja vesijohtojen rakentamista ja maanparannustoimenpiteitä. Osa uusjakoon kuuluvista alueista saattaa pysyä myös muuttumattomana. Suunnitelman pohjalta tehdään päätös uusjaon toteuttamisesta. Myönteisen päätöksen jälkeen suunnitelmaa vielä tarkennetaan.

Uusjakoa voi hakea maanomistaja maanmittauslaitokselta. Erityistapauksessa myös Tiehallinto voi hakea uusjakoa tai maanmittauslaitos saattaa sen vireille ilman hakemusta. Työn tekevät toimitusmiehet yhdessä maanomistajien kanssa. Valtiolta voi saada tukea uusjaon kustannuksiin.


Lue lisää kiinteistötoimituksesta.

Lähde §: kiinteistönmuodostamislaki


Suomen Juristit Oy
02.05.2015
(Päivitetty 29.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.