Jokamiehenoikeudet

Erätarkastaja valvoo valtion alueiden käytön lainmukaisuutta ›

Erätarkastaja valvoo Metsähallituksen hallinnassa olevien valtion alueiden käytön lainmukaisuutta erävalvontaan kuuluvassa laajuudessa. Erätarkastajat on sijoitettu julkisten hallintotehtävien yksikköön. Erätarkastajalla on suhteellisen laajat laissa määritellyt toimivaltuudet eränkäyntiin liittyvän rikollisuuden paljastamiseksi. Kelpoisuusehtona ko. virkaan on poliisin perustutukinto. Nykyinen erävalvontalaki on tullut voimaan 1.1.2006. Käytännön tehtävät Erätarkastajat valvovat mm. metsästystä, kalastusta, jokamiehenoikeuksia ja maastoliikennettä. Erätarkastajat valvovat myös valtion Lue lisää ›

Jokamiehenoikeudet – toisen mailla liikkuminen ja leiriytyminen ›

Jokamiehenoikeuksien nojalla on sallittua liikkua maastossa jalkaisin, hiihtäen tai pyöräillen. Tällaiseen toimintaan ei tarvita maanomistajan lupaa. Toisin sanoen maanomistaja ei voi kieltää liikkumista maillaan. Liikkumisesta ei saa kuitenkaan aiheutua haittaa maanomistajalle. Maanomistaja ei saa estää liikkumista ilman perusteita. Näin ollen esimerkiksi maanomistajan pystyttämä liikkumisen tai muun jokamiehen oikeuden käytön kieltävä taulu on tehoton, jos siihen Lue lisää ›

Jokamiehenoikeuksiin kuuluu myös velvollisuuksia ›

Jokamiehenoikeuksiin liittyy myös velvollisuuksia. Jokamiehenoikeuksia käytettäessä ei saa aiheuttaa häiriötä maanomistajalle, muille ihmisille eikä eläimille tai luonnolle. Näin ollen esimerkiksi seuraavat asiat ovat kiellettyjä: kasvavien puiden kaataminen ja vahingoittaminen on kielletty. Kiellettyä on myös puiden, varpujen ja sammalen kerääminen toisen maalta, kaikenlainen roskaaminen luonnossa liikuttaessa on kielletty. Näin ollen esimerkiksi telttaillessa toisen mailla on muistettava Lue lisää ›

Onko kaupallinen marjanpoiminta elinkeinotoimintaa? ›

Kaupallista marjanpoimintaa ei yleensä luokitella elinkeinotoiminnaksi, ja jokamiehenoikeuksien nojalla jokaisella on oikeus poimia esimerkiksi luonnonvaraisia marjoja alueilla, joilla liikkuminen on sallittua. Marjanpoiminta on kausiluonteista, joten se on tulkittu satunnaiseksi toiminnaksi, vaikka henkilö poimisikin marjoja vuodesta toiseen. Tämä tulkinta on omaksuttu myös verotuksessa: metsämarjanpoiminta on satunnaista toimintaa, eikä siitä syystä verotettavaa. Metsämarjanpoimintaa ei ole myöskään tulkittu maa- Lue lisää ›

Jokamiehenoikeudet – luonnontuotteiden poiminta ›

Jos alueella saa liikkua jokamiehenoikeuksien nojalla, saa sieltä myös poimia luonnonvaraisia tuotteita. Suomessa jokamiehenoikeudet kattavat varsin laajan alueen. jokamiehenoikeuksiin kuuluvat luonnontuotteet Alueilla jossa liikkuminen on sallittua, voi jokamiehenoikeuksien nojalla kerätä: rauhoittamattomia kukkia, metsämarjoja ja sieniä, maahan pudonneita risuja, käpyjä, terhoja ja pähkinöitä, vähäisissä määrin kiviä kaivosmineraalien löytämiseksi. Yllä mainituissa tapauksissa ei ole tarpeen pyytää erikseen Lue lisää ›

Jokamiehenoikeudet – kalastus ›

Jokamiehenoikeuksien nojalla on jokaisella oikeus onkia, pilkkiä tai harjoittaa viehekalastusta yhdellä vavalla, kelalla ja vieheellä. Jokamiehenoikeuksista onginta ja pilkintä ovat maksuttomia yleiskalastusoikeuksia. Niiden käyttöön ei tarvita lupaa. Onkiminen ja pilkkiminen on kuitenkin kiellettyjä lohi- ja siikapitoisten vesistöjen koski- ja virtapaikoissa sekä vesialueilla, joissa kalastus on muun säädöksen tai määräyksen nojalla kiellettyä. Esimerkiksi yksityinen henkilö voi Lue lisää ›

Jokamiehenoikeudet vesistössä ja jäällä ›

Jokamiehenoikeuksiin kuuluu oikeus käyttää vesistöjä virkistykseen. Esimerkiksi veneily ja uiminen on sallittua toisen vesistössä. Vesialueen käytöstä ei kuitenkaan saa aiheutua vesialueen omistajalle tai haltijalle vähäistä suurempaa haittaa. Vesillä liikkuja saa nousta maihin “luonnonsatamaan” ja käyttää ranta-aluetta siellä missä liikkuminenkin on sallittua jokamiehenoikeuksien nojalla. Maanomistaja ei saa pystyttää maihinnousua kieltäviä kylttejä. Piha-alueille tai luonnonsuojelualueille ei kuitenkaan Lue lisää ›

Jokamiehenoikeudet: kilpailut ›

Monet urheilutapahtumat perustuvat jokamiehenoikeuksiin. Esimerkiksi tällaisia kilpailuja ovat hiihto-, pilkki- ja suunnistuskilpailut. Niihin voidaan tarvita maanomistajan lupa sekä tarvittaessa erityisiä lupia eri viranomaisilta, esimerkiksi poliisilta. Kilpailu tai tapahtuma voidaan järjestää jokamiehenoikeuksien nojalla ilman lupia, jos kilpailu on pienimuotoinen ja siitä ei aiheudu vähäistä suurempaa haittaa maanomistajalle tai luonnolle. Kilpailuun tai tapahtumaan voidaan kuitenkin tarvita maanomistajan Lue lisää ›

Jokamiehenoikeudet ja ratsastus ›

Lähtökohtaisesti ratsastaminen on sallittua luonnontilaisilla tai siihen verrattavilla alueilla, jos siitä ei aiheudu vahinkoa tai vähäistä suurempaa haittaa. Ratsastus toisen mailla on siis sallittua jokamiehenoikeuksien nojalla, jolloin ei yleensä tarvita maanomistajan lupaa. Ratsastajan on kuitenkin huomioitava haitattomuusvaatimus: maanomistajalle ei saa aiheutua vähäistä suurempaa haittaa siitä, että hänen maillaan ratsastetaan. Esimerkiksi maanomistajan viljelyksiä ja istutuksia ei Lue lisää ›

Maastoliikenne: Maastoliikenteen rajoittaminen ›

Alueellinen ympäristökeskus voi rajoittaa maastoliikennettä. Alueellista kieltoa tai rajoitusta voi hakea mm. yksityinen maanomistaja, jota asia koskee. Ympäristökeskukset huolehtivat siitä, että moottorikelkkailu tai muu maastoliikenne ei uhkaa haavoittuvia luontoalueita. Myös meluhaittoihin kiinnitetään huomiota. Ympäristökeskus voi tavoitteiden saavuttamiseksi osallistua reitistön suunnitteluun sekä asettaa alueellisia liikkumis- ja nopeusrajoituksia. Moottorikelkkailu ei saa aiheuttaa vahinkoa tai haittaa luontaiselinkeinolle, luonnolle Lue lisää ›