Jokamiehenoikeudet

Erätarkastaja valvoo valtion alueiden käytön lainmukaisuutta ›

Erätarkastaja valvoo Metsähallituksen hallinnassa olevien valtion alueiden käytön lainmukaisuutta erävalvontaan kuuluvassa laajuudessa. Erätarkastajat on sijoitettu julkisten hallintotehtävien yksikköön. Erätarkastajalla on suhteellisen laajat laissa määritellyt toimivaltuudet eränkäyntiin liittyvän rikollisuuden paljastamiseksi. Kelpoisuusehtona ko. virkaan on poliisin perustutukinto. Nykyinen erävalvontalaki on tullut voimaan 1.1.2006. Käytännön tehtävät Erätarkastajat valvovat mm. metsästystä, kalastusta, jokamiehenoikeuksia ja maastoliikennettä. Erätarkastajat valvovat myös valtion Lue lisää ›

Maastoliikenne: Maastoliikenteen rajoittaminen ›

Alueellinen ympäristökeskus voi rajoittaa maastoliikennettä. Alueellista kieltoa tai rajoitusta voi hakea mm. yksityinen maanomistaja, jota asia koskee. Ympäristökeskukset huolehtivat siitä, että moottorikelkkailu tai muu maastoliikenne ei uhkaa haavoittuvia luontoalueita. Myös meluhaittoihin kiinnitetään huomiota. Ympäristökeskus voi tavoitteiden saavuttamiseksi osallistua reitistön suunnitteluun sekä asettaa alueellisia liikkumis- ja nopeusrajoituksia. Moottorikelkkailu ei saa aiheuttaa vahinkoa tai haittaa luontaiselinkeinolle, luonnolle Lue lisää ›

Onko kaupallinen marjanpoiminta elinkeinotoimintaa? ›

Kaupallista marjanpoimintaa ei yleensä luokitella elinkeinotoiminnaksi. Marjanpoiminta on kausiluonteista, joten se on tulkittu satunnaiseksi toiminnaksi, vaikka henkilö poimisikin marjoja vuodesta toiseen. Tämä tulkinta on omaksuttu myös verotuksessa: metsämarjanpoiminta on satunnaista toimintaa, eikä siitä syystä verotettavaa. Metsämarjanpoimintaa ei ole myöskään tulkittu maa- eikä metsätaloudeksi. Vaikka metsämarjanpoiminta katsottaisiinkin elinkeinon harjoittamiseksi, olisi se todennäköisesti tulkittavissa elinkeinolain mukaiseksi, “itsensä Lue lisää ›

Jokamiehenoikeuksiin kuuluu myös velvollisuuksia ›

Jokamiehenoikeuksiin liittyy myös velvollisuuksia. Jokamiehenoikeuksia käytettäessä ei saa aiheuttaa häiriötä maanomistajalle, muille ihmisille eikä eläimille tai luonnolle. Kasvavien puiden kaataminen ja vahingoittaminen on kielletty. Kiellettyä on myös puiden, varpujen ja sammalen kerääminen toisen maalta. Kaikenlainen roskaaminen luonnossa liikuttaessa on kielletty. Näin ollen esimerkiksi telttaillessa toisen mailla on muistettava roskaamiskielto. Jokamiehenoikeuksia käytettäessä ei saa häiritä lähialueiden Lue lisää ›

Jokamiehenoikeudet, vesistöjen käyttö ›

Jokamiehenoikeuksiin kuuluu oikeus käyttää vesistöjä virkistykseen. Esimerkiksi veneily ja uiminen on sallittua toisen vesistössä. Vesialueen käytöstä ei kuitenkaan saa aiheutua vesialueen omistajalle tai haltijalle vähäistä suurempaa haittaa. Ankkurointi on sallittua. Vesillä liikkuja saa nousta maihin “luonnonsatamaan” ja käyttää ranta-aluetta siellä missä liikkuminenkin on sallittua jokamiehenoikeuksien nojalla. Maanomistaja ei saa pystyttää maihinnousua kieltäviä kylttejä. Piha-alueille tai Lue lisää ›

Jokamiehenoikeudet, oikeus ratsastaa yksityisellä tiellä ›

Ratsastaminen yksityisellä tiellä kuuluu jokamiehenoikeuksien piiriin. Yksityisellä tiellä saa ratsastaa ilman tiekunnan osakkaiden lupaa, vaikka ratsastaja ei olisi osakas. Jos ratsastustoiminta kuitenkin selvästi lisää tienpidon kustannuksia, voidaan ratsastamiseen tarvita tiekunnan osakkaiden lupa ja ratsastamista voidaan rajoittaa tiellä. On suositeltavaa sopia tiekunnan osakkaiden kanssa ratsastamisesta ja mahdollisesta osallistumisesta tien kunnossapitoon. Oman kunnossapitovelvollisuutensa voi täyttää esimerkiksi lanaamalla Lue lisää ›

Jokamiehenoikeudet, oikeus ratsastaa toisen mailla ›

Ratsastus toisen mailla on sallittua jokamiehenoikeuksien nojalla. Maanomistajan lupaa ei yleensä tarvita. Ratsastajan on huomioitava haitattomuusvaatimus: maanomistajalle ei saa aiheutua vähäistä suurempaa haittaa siitä, että hänen maillaan ratsastetaan. Esimerkiksi maanomistajan viljelyksiä ja istutuksia ei saa tuhota ratsastamalla niiden yli. Jos ratsastamisesta aiheutuu haittaa maanomistajalle tai luonnolle, tarvitaan maanomistajan lupa. Etukäteen ratsastamista ei kuitenkaan voida kieltää, Lue lisää ›

Jokamiehenoikeudet, oikeus liikkua toisen mailla ›

Jokamiehenoikeuksien nojalla on sallittua liikkua maastossa jalkaisin, hiihtäen tai pyöräillen. Tällaiseen toimintaan ei tarvita maanomistajan lupaa. Toisin sanoen maanomistaja ei voi kieltää liikkumista maillaan. Liikkumisesta ei saa kuitenkaan aiheutua haittaa maanomistajalle. Maanomistaja ei saa estää liikkumista ilman perusteita. Näin ollen esimerkiksi maanomistajan pystyttämä liikkumisen tai muun jokamiehen oikeuden käytön kieltävä taulu on tehoton, jos siihen Lue lisää ›

Jokamiehenoikeudet, luonnontuotteiden poiminta ›

Jos alueella saa liikkua jokamiehenoikeuksien nojalla, saa sieltä myös poimia luonnonvaraisia tuotteita: esimerkiksi luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia. Maahan pudonneita risuja, käpyjä ja pähkinöitä saa kerätä. Maanomistajan lupaa ei tarvita. Sen sijaan jäkälän ja sammalen poimimiseen tarvitaan aina maanomistajan lupa. Kasvavasta puusta ei saa katkoa oksia, irrottaa käpyjä tai irrottaa kaarnaa. Kasvavat puut ja pensaat eivät Lue lisää ›

Jokamiehenoikeudet, kilpailut ›

Monet urheilutapahtumat perustuvat jokamiehenoikeuksiin. Esimerkiksi tällaisia kilpailuja ovat hiihto-, pilkki- ja suunnistuskilpailut. Niihin voidaan tarvita maanomistajan lupa sekä tarvittaessa erityisiä lupia eri viranomaisilta, esimerkiksi poliisilta. Kilpailu tai tapahtuma voidaan järjestää jokamiehenoikeuksien nojalla ilman lupia, jos kilpailu on pienimuotoinen ja siitä ei aiheudu vähäistä suurempaa haittaa maanomistajalle tai luonnolle. Kilpailuun tai tapahtumaan voidaan kuitenkin tarvita maanomistajan Lue lisää ›