Jokamiehenoikeuksiin liittyy myös velvollisuuksia. Jokamiehenoikeuksia käytettäessä ei saa aiheuttaa häiriötä maanomistajalle, muille ihmisille eikä eläimille tai luonnolle. Näin ollen esimerkiksi seuraavat asiat ovat kiellettyjä:

  • kasvavien puiden kaataminen ja vahingoittaminen on kielletty. Kiellettyä on myös puiden, varpujen ja sammalen kerääminen toisen maalta,
  • kaikenlainen roskaaminen luonnossa liikuttaessa on kielletty. Näin ollen esimerkiksi telttaillessa toisen mailla on muistettava roskaamiskielto,
  • lähialueiden asukkaiden kotirauhan häiritseminen esimerkiksi leiriytymällä liian lähelle pihapiiriä tai meluamalla
  • koitan irti pitäminen toisen mailla. Tällaiseen toimintaan tarvitaan maanomistajan tai alueen metsästyksenhaltijan lupa.


Lue lisää jokamiehenoikeuksista.

Lähde §: luonnonsuojelulakirikoslaki


Suomen Juristit Oy
05.02.2015
(Päivitetty 18.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.