Jokamiehenoikeuksiin kuuluu myös velvollisuuksia

Jokamiehenoikeuksiin liittyy myös velvollisuuksia. Jokamiehenoikeuksia käytettäessä ei saa aiheuttaa häiriötä maanomistajalle, muille ihmisille eikä eläimille tai luonnolle.

Kasvavien puiden kaataminen ja vahingoittaminen on kielletty. Kiellettyä on myös puiden, varpujen ja sammalen kerääminen toisen maalta.

Kaikenlainen roskaaminen luonnossa liikuttaessa on kielletty. Näin ollen esimerkiksi telttaillessa toisen mailla on muistettava roskaamiskielto.

Jokamiehenoikeuksia käytettäessä ei saa häiritä lähialueiden asukkaiden kotirauhaa esimerkiksi leiriytymällä liian lähelle pihapiiriä tai meluamalla.

Jokamiehenoikeuksien nojalla ei saa pitää koiraa irti toisen mailla. Tällaiseen toimintaan tarvitaan maanomistajan tai alueen metsästyksenhaltijan lupa.

Nopeaa apua lakiasioihin.