Telttailu, asuntovaunu ja tulen teko

Jokamiehenoikeuksien nojalla on sallittua leiriytyä väliaikaisesti toisen maille. Yleisen käytännön mukaan yöpyminen esimerkiksi telttaillen on sallittua 1-2 vuorokauden ajan, mutta pidempiaikaiseen leiriytymiseen tarvitaan maanomistajan lupa. Yöpymisestä ei saa aiheutua häiriötä maanomistajalle. Häiriötä voi aiheutua esimerkiksi melusta tai roskaamisesta.

Asuntovaunulla tai -autolla tapahtuva leiriytyminen on kiellettyä ilman maanomistajan lupaa. Asuntovaunut ja –autot luokitellaan moottoriajoneuvoiksi ja näin ollen niiden käyttö vaatii maanomistajan suostumuksen.

Avotulen teko toisen maalle ilman pakottavaa tarvetta on kielletty. Maapohjasta eristettyjä grillejä ei luokitella avotuleksi, eli leiripaikalle saa tuoda oman grillin ja käyttää sitä ilman maanomistajan lupaa. Sen sijaan kertakäyttöiset grillit katsotaan avotulen tekemiseksi ja ovat tästä syystä kiellettyjä käyttää ilman maanomistajan suostumusta.

Jos on tarpeen tehdä tuli esimerkiksi henkeä uhkaavissa tilanteissa, on tulen teko poikkeuksellisesti sallittua.

Nopeaa apua lakiasioihin.