Jokamiehenoikeuksien nojalla on sallittua liikkua maastossa jalkaisin, hiihtäen tai pyöräillen. Tällaiseen toimintaan ei tarvita maanomistajan lupaa. Toisin sanoen maanomistaja ei voi kieltää liikkumista maillaan. Liikkumisesta ei saa kuitenkaan aiheutua haittaa maanomistajalle. Maanomistaja ei saa estää liikkumista ilman perusteita. Näin ollen esimerkiksi maanomistajan pystyttämä liikkumisen tai muun jokamiehen oikeuden käytön kieltävä taulu on tehoton, jos siihen ei ole perusteita.

Liikkuminen moottoriajoneuvolla

Jokamiehenoikeudet eivät koske moottoriajoneuvoilla tapahtuvaa liikkumista. Siihen tarvitaan aina maanomistajan lupa. Näin ollen esimerkiksi moottorikelkkailu toisen metsissä ei ole sallittua. Moottorikelkkareiteillä saa kuitenkin ajaa.

Sen sijaan vesialueilla saa liikkua myös moottoriajoneuvoilla ilman alueen omistajan lupaa. Esimerkiksi moottoriveneellä kesäisin tai talvella moottorikelkalla jäitä pitkin saa liikkua jokamiehenoikeuksien nojalla. Tällöin on kuitenkin huomioitava, että liikkumisesta ei saa aiheutua haittaa alueen omistajalle. Tästä syystä esimerkiksi vesireiteille on asetettu nopeusrajoituksia vähentämään rannalla asuville aiheutuvaa meluhaittaa.

Liikkumisvapauden rajoitukset

Yleistä liikkumisvapautta on poikkeuksellisesti rajoitettu tietyillä alueilla. Toisen pihamaata ei saa käyttää kulkutienä. Esimerkiksi toisen mökkimaastossa saa siis kulkea, mutta mökin pihapiirin alueella ei. Muutoin voi syyllistyä kotirauhan rikkomiseen tai hallinnan loukkaukseen, jotka ovat rikoslaissa kiellettyjä toimintoja sakon tai jopa vankeusrangaistuksen uhalla.

Jos kulkemisesta voi aiheutua vahinkoa toisen pelloille tai istutuksille, alueella ei saa liikkua. Tällöin liikkumisen kieltävät taulut ovat poikkeuksellisesti sallittuja. Esimerkiksi jos maanomistaja on istuttanut kuusen taimia metsään, alueella ei saa liikkua. Kuusen taimet voivat vahingoittua kulkemisesta.

Maanomistajan viljelyksiä ei saa tuhota liikkumalla pellolla. Jos viljelyalueilla liikkumisesta ei kuitenkaan aiheudu haittaa maanomistajalle, on liikkuminen sallittua. Näin ollen esimerkiksi talvella on sallittua kulkea toisen pelloilla, koska viljelykset eivät siitä silloin vahingoitu. Jos esimerkiksi maanomistajan istutukset vahingoittuvat kulkemisesta, voi siitä seurata velvollisuus korvata aiheutuneet vahingot.

leiriytyminen ja tulen teko

Jokamiehenoikeuksien nojalla on sallittua leiriytyä väliaikaisesti toisen maille. Yleisen käytännön mukaan yöpyminen esimerkiksi telttaillen on sallittua 1-2 vuorokauden ajan, mutta pidempiaikaiseen leiriytymiseen tarvitaan maanomistajan lupa. Yöpymisestä ei saa aiheutua häiriötä maanomistajalle. Häiriötä voi aiheutua esimerkiksi melusta tai roskaamisesta.

Asuntovaunulla tai -autolla tapahtuva leiriytyminen on kiellettyä ilman maanomistajan lupaa. Asuntovaunut ja –autot luokitellaan moottoriajoneuvoiksi ja näin ollen niiden käyttö vaatii maanomistajan suostumuksen.

Avotulen teko toisen maalle ilman pakottavaa tarvetta on kielletty. Maapohjasta eristettyjä grillejä ei luokitella avotuleksi, eli leiripaikalle saa tuoda oman grillin ja käyttää sitä ilman maanomistajan lupaa. Sen sijaan kertakäyttöiset grillit katsotaan avotulen tekemiseksi ja ovat tästä syystä kiellettyjä käyttää ilman maanomistajan suostumusta. Jos on tarpeen tehdä tuli esimerkiksi henkeä uhkaavissa tilanteissa, on tulen teko poikkeuksellisesti sallittua.


Lue lisää jokamiehenoikeuksista ja luonnontuotteiden poimimisesta. 

Lähde §: luonnonsuojelulaki, rikoslaki


Suomen Juristit Oy
04.02.2015
(Päivitetty 06.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.