Jos alueella saa liikkua jokamiehenoikeuksien nojalla, saa sieltä myös poimia luonnonvaraisia tuotteita. Suomessa jokamiehenoikeudet kattavat varsin laajan alueen.

jokamiehenoikeuksiin kuuluvat luonnontuotteet

Alueilla jossa liikkuminen on sallittua, voi jokamiehenoikeuksien nojalla kerätä:

  • rauhoittamattomia kukkia,
  • metsämarjoja ja sieniä,
  • maahan pudonneita risuja, käpyjä, terhoja ja pähkinöitä,
  • vähäisissä määrin kiviä kaivosmineraalien löytämiseksi.

Yllä mainituissa tapauksissa ei ole tarpeen pyytää erikseen maanomistajan lupaa.

kielletyt luonnontuotteet

Joissain tilanteissa luonnontuotteiden poimiminen edellyttää maanomistajan lupaa. Jokamiehenoikeuksiin voi vaikuttaa myös se, onko kyseessä luonnonsuojelualue, jossa voi olla poimimista koskevia rajoituksia. Jotkin luonnontuotteet jäävät kokonaan jokamiehenoikeuksien ulkopuolelle. Esimerkiksi seuraavat luonnontuotteet eivät ole vapaasti poimittavissa:

  • jäkälät ja sammalet (maanomistajan luvalla),
  • kasvavien puiden ja pensaiden, sekä kaatuneiden ja kaadettujen puiden oksat, kävyt ja kaarna (maanomistajan luvalla),
  • sora, kivet ja muut maa-ainekset (maanomistajan luvalla)
  • rauhoitetut kasvit.

ULKOMAISET MARJANPOIMIJAT

Jokaisella on oikeus liikkua toisen mailla. Tämä oikeus ei riipu kansalaisuudesta. Näin ollen myös ulkomaalaisilla on oikeus käyttää jokamiehenoikeuksia hyväkseen. Jokamiehenoikeudet eivät riipu siitä, mihin niitä käytetään tai kuka niitä käyttää. Näin ollen myös esimerkiksi kaupallinen marjanpoiminta on sallittua toisen mailla. Maanomistaja ei voi kieltää tällaista toimintaa eikä hän voi pätevästi pystyttää kieltotauluja tällaista toimintaa estämään. Jokamiehenoikeuksia voi siten käyttää myös ansaitsemis- tai kaupallisessa tarkoituksessa. Tällöin on kuitenkin syytä kiinnittää erityistä huomiota siihen, että poimiminen tapahtuu kasvustoa vahingoittamatta ja että kotirauhaa ei häiritä poimimalla liian läheltä pihapiiriä.


Lue lisää oikeudesta kalastaa.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
05.02.2015
(Päivitetty 06.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.