Yleiskalastusoikeus on kaikille kuuluva oikeus. Jokaisella on oikeus veloituksetta onkia ja pilkkiä sekä kalastaa silakkaa yhdellä vavalla siimaan kiinnitetyillä pystysuunnassa liikuteltavilla koukuilla. Jokaisella alle 18-vuotiaalla ja yli 65-vuotiaalla on myös viehekalastusoikeus. 18-65 vuotiaiden puolestaan tulee maksaa kalastonhoitomaksu ollakseen oikeutettuja viehekalastuksen harjoittamiseen. 

yleiskalastusoikeuden rajoitukset

Yleiskalastusoikeudet eivät koske vaelluskalavesistöjen koski- ja virtapaikkoja, eikä niitä alueita, joilla kalastus on muun säännöksen nojalla kielletty.

Onginta- ja pilkkikisojen järjestämiseen tarvitaan kalastusoikeuden haltijan lupa.

Vesialueen omistajan oikeus

Pääsääntöisesti kalastusoikeus kuuluu sen kiinteistön omistajalle, jonka alueella vesialue on. Vesialueenmistajalla on oikeus määrätä kalastuksesta vesialueellaan muun muassa myöntämällä kalastuslupia, asettamalla ehtoja (esimerkiksi saaliin raportointi) ja rajoituksia (esimerkiksi silmäkokosääntely verkkokalastuksessa, alamitat) myöntämänsä luvan nojalla tapahtuvalle kalastukselle sekä perimällä maksun myöntämistään luvista.

Vastaavasti jos kysymys on yhteisestä vesialueesta, kuuluu kalastusoikeus osakaskiinteistöjen omistajille. Tällöin yhteisen vesialueen osakas saa kalastaa vesialueella siten, kuin vesialueen osakaskunta päättää.

Tulva-alueella kalastamisesta päättää vesialueen, ei maa-alueen omistaja.

Eritysiperusteinen kalastusoikeus

Joskus kiinteistöön kuuluu erityisperustaisia kalastusetuuksia. Erityisperusteisilla kalastusetuuksilla tarkoitetaan muulle kuin vesialueen omistajalle kuuluvaa kalastusoikeutta, joka useimmiten liittyy tietyn toisen kiinteistön omistukseen. Tällöin omistajalla on oikeus etuuden mukaisella tavalla kalastaa ja määrätä kalastuksesta.


Lue lisää kielletyistä kalastustavoista.

Lähde §: kalastuslaki


Suomen Juristit Oy
13.03.2017
(Päivitetty 09.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.