Yleiskalastusoikeus on kaikille kuuluva oikeus. Jokaisella on oikeus veloituksetta onkia ja pilkkiä sekä kalastaa silakkaa yhdellä vavalla siimaan kiinnitetyillä pystysuunnassa liikuteltavilla koukuilla.

Vesialueen omistajan oikeus

Kalastusoikeuden kuuluu pääsääntöisesti vesialueen omistajalle. Yhteisen vesialueen osakas saa kuitenkin kalastaa vesialueella siten, kuin vesialueen osakaskunta päättää. Tulva-alueella kalastamisesta päättää vesialueen, ei maa-alueen omistaja.

Eritysiperusteinen kalastusoikeus

Joskus kiinteistöön kuuluu erityisperustaisia kalastusetuuksia. Tällöin omistajalla on oikeus etuuden mukaisella tavalla kalastaa ja määrätä kalastuksesta.

Viehekalastus ja yleiskalastusoikeus

Jokaisella kalastonhoitomaksun suorittaneella on oikeus harjoittaa viehekalastusta. Sama oikeus harjoittaa viehekalastusta on jokaisella alle 18-vuotiaalla ja yli 65-vuotiaalla. Yleiskalastusoikeudet eivät koske vaelluskalavesistöjen koski- ja virtapaikkoja, eikä niitä aluita, joilla kalastus on muun säännökse nojalla kielletty.

Onginta- ja pilkkikisojen järjestämiseen tarvitaan kalastusoikeuden haltijan lupa.

 

kalastuslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/

Nopeaa apua lakiasioihin.