Alueellinen ympäristökeskus voi rajoittaa maastoliikennettä. Alueellista kieltoa tai rajoitusta voi hakea mm. yksityinen maanomistaja, jota asia koskee. Ympäristökeskukset huolehtivat siitä, että moottorikelkkailu tai muu maastoliikenne ei uhkaa haavoittuvia luontoalueita. Myös meluhaittoihin kiinnitetään huomiota. Ympäristökeskus voi tavoitteiden saavuttamiseksi osallistua reitistön suunnitteluun sekä asettaa alueellisia liikkumis- ja nopeusrajoituksia. Moottorikelkkailu ei saa aiheuttaa vahinkoa tai haittaa luontaiselinkeinolle, luonnolle ja muulle ympäristölle ja moottorikelkkailijan on noudatettava varovaisuutta vaaran tai vahingon välttämiseksi. Maastoliikennettä valvovat poliisi, tulli ja rajavartiolaitos sekä valtion mailla lisäksi Metsähallitus ja Metsäntutkimuslaitos.

Onko maastoliikenne jokamiehenoikeus?

Jokamiehenoikeuksiin ei kuulu maastoliikenne. Maastoliikennettä säätelee oma lakinsa, jossa maastoliikenteellä tarkoitetaan moottorikäyttöisten ajoneuvojen liikennettä maastossa. Maastolla tarkoitetaan maa-aluetta ja jääpeitteistä vesialuetta, joka ei ole tie ja jota ei ole tarkoitettu moottoriajoneuvo-, kisko- tai ilmaliikenteeseen. Maastossa ajamiseen tarvitaan pääsääntöisesti maanomistajan lupa.

Lue lisää maastoliikenneluvasta.

Lähde §: maastoliikennelaki

Nopeaa apua lakiasioihin.