Maastoliikenne edellyttää Suomessa yleensä maanomistajan lupaa. Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ei saa liikkua eikä sitä saa pysäyttää tai pysäköidä maastossa maa-alueella ilman maan omistajan tai haltijan lupaa. Lupaa ei tarvita esim. viranomaistoiminnassa, poronhoitotöissä ja esim. sähkölinjatöissä.

Mitä on maastoliikenne?

Maastoliikenne tapahtuu maastossa. Tieliikennelain alainen alue ei ole maastoa. Liikkumista moottorikäyttöisellä ajoneuvolla tieliikennelain alaisilla alueilla säänneellän tieliikennelaeissa kuten tieliikennlaissa, tieliikenneasetuksessa ja ajoneuvolaissa. Tyypillisesti maastossa liikutaan sinne soveltuvilla maastoajoneuvoilla kuten moottorikelkoilla tai mönkijöillä. Moottorikäyttöinen ajoneuvo voi kuitenkin olla mikä tahansa konevoimalla liikkuvaa kulkuväline, joka kulkee maalla tai jäällä taikka kulkiessaan tukeutuu maahan taikka jäähän, mutta ei kulje kiskoilla.

Missä saa ajaa ja missä ei?

Maastoliikenteelle voidaan erottaa erilaisia alueita. On virallisia moottorikelkkareittejä, jotka ovat tieliikennelain alaista aluetta. Samoin tieliikennelain alaisia alueita ovat mm. ajoradat, pientareet ja teiden luiskat. Moottorikelkkailuun tai mönkijöille tehdään usein uria, joita ylläpitää esim. moottorikerho tai Metsähallitus. Vaikka virallisella reitillä saa ajaa jokainen, on urille hankittava asianmukainen lupa. Kun ura kulkee Metsähallituksen mailla, on maastoliikennelupan oman kotikunnan alueelle maksuton. Vieraspaikkakuntalaiset voivat hankkia uraluvan Metsähallituksen urille osoitteesta: http://www.eraluvat.fi/

Moottorikäyttöistä ajoneuvoa saa maastossa kuljettaa 15 vuotta täyttänyt. Jäällä kelkkailuun lupaa ei tarvita. Rannan asukkaiden kotirauha on kuitenkin loukkaamaton, joten häiriön aiheuttamista ei jäälläkään sallita.

Mistä lupa?

Yksityiseltä maanomistajilta voi kysyä luvan maastoliikenteelle joko suullisesti tai kirjallisesti. Valtion mailla moottorikäyttöisellä ajoneuvoilla liikkuvilta edellytetään kirjallista maastoliikennelupaa. Valtio myöntää maastoliikennelupia maastoon esim. hirven metsästäjille nuolukivien vientiin ja erilaisten tapahtumien järjestäjille. Lupaa hakiessa kannattaa perustelut esittää huolellisesti.

Luvaton maastoliikenne toisen maalla on tekona maastoliikennerikkomus. Teosta määrätään päiväsakkoja. Jos luvattomalla maastoliikenteellä on aiheutettu vahinkoa, kuten katkottu puita tai vahingoitettu taimikkoa, tulevat nämä kulut maksettavaksi vahingonkorvaussäännösten mukaisesti.

Lue lisää maastoliikenteestä.

Lähde §: tieliikennelaki

Nopeaa apua lakiasioihin.