Monet urheilutapahtumat perustuvat jokamiehenoikeuksiin. Esimerkiksi tällaisia kilpailuja ovat hiihto-, pilkki- ja suunnistuskilpailut. Niihin voidaan tarvita maanomistajan lupa sekä tarvittaessa erityisiä lupia eri viranomaisilta, esimerkiksi poliisilta.

Kilpailu tai tapahtuma voidaan järjestää jokamiehenoikeuksien nojalla ilman lupia, jos kilpailu on pienimuotoinen ja siitä ei aiheudu vähäistä suurempaa haittaa maanomistajalle tai luonnolle.

Kilpailuun tai tapahtumaan voidaan kuitenkin tarvita maanomistajan lupa ja tarvittaessa eri viranomaisilta luvat esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • Jos osanottajamäärät ovat suuria ja riski luonnolle ja maanomistajalla aiheutuvasta haitasta on suuri. Lisäksi suurentunut henkilö- tai paloturvallisuusriski voi velvoittaa myös pelastussuunnitelman laatimiseen.
  • Yleensä tapahtuma-alueelle pitää tehdä kiinteitä järjestelyjä ja alueen kulkuyhteyksiä pitää tilapäisesti sulkea kilpailua varten. Alueella ei vain kuljeta, vaan se otetaan väliaikaisesti käyttöön.
  • Jos kilpailu voidaan luokitella kokoontumislain mukaiseksi yleisötilaisuudeksi, voidaan tarvita maanomistajan luvan lisäksi poliisin lupa tilaisuuden järjestämiseksi.


Lue lisää moottoriurheilukisoista ja jokamiehenoikeuksiin liittyvistä velvollisuuksista.

Lähde §: kokoontumislaki


Suomen Juristit Oy
05.02.2015
(Päivitetty 08.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.