Jokamiehenoikeuksien nojalla veneilijä voi liikkua vesistöissä suhteellisen vapaasti. Jokaisen veneilijän tulee silti muistaa muutamat perusasiat. Hänen liikkumisensa ei saa tarpeettomasti häiritä vesistön äärellä asuvia, eikä luontoa. Lisäksi joillakin alueilla liikkuminen on kiellettyä. Tällaisia alueita ovat mm. luonnonsuojelualueet ja Puolustusvoimien hallinnassa olevat sotilasalueet. Veneilijän on varottava kalastusta varten asetettuja pyydyksiä ja muita rakennelmia. Veneilijällä ei ole oikeutta mennä 50 metriä lähemmäs näitä pyydyksiä tai rakennelmia.

Luonnollisesti veneilijällä ei ole oikeutta mennä toisten kesämökin tai tontin rantaan muutoin kuin ”merihädässä”. Kesämökit ja muut vapaa ajan asumukset kuuluvat kotirauhan suojattuun piiriin. Sitä vastoin veneilijällä on oikeus ankkuroida veneensä vesistön rantaan, jos lähimmät asunnot ovat tarpeeksi kaukana. Rantautumisesta ei saa silloinkaan olla haittaa maanomistajalle tai lähimmille naapureille. Myös meluhaitat saattavat tulla arvioitavaksi, jos veneellä liikuttaessa aiheutetaan turhaa meteliä. Vesillä liikkujia koskevat yleiset, heitä varten määrätyt nopeusrajoitukset. Näitä rajoituksia on rangaistuksen uhalla aina noudatettava.


Lue lisää jokamiehenoikeuksista vesistössä ja jäällä.

Lähde §: vesilaki


Suomen Juristit Oy
05.02.2015
(Päivitetty 27.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.