Lohkominen on tavallisin kiinteistötoimitus. Siinä rajoitettu, karttaan merkitty alue eli määräala muodostetaan itsenäiseksi kiinteistöksi. Kiinteistöä, josta määräala erotetaan, kutsutaan emäkiinteistöksi. Kiinteistöksi erotettu määräala on lohkokiinteistö ja jäljelle jäänyt emäkiinteistön osa kantakiinteistöä. Näin muodostetulle kiinteistölle annetaan oma kiinteistötunnus ja siitä tulee itsenäinen rekisteriyksikkö. Lohkomalla voidaan myös siirtää määräala toiseen kiinteistöön, saajakiinteistöön.

Lohkominen liittyy usein kiinteistökauppaan tai lahjaan, sillä kiinteistöstä voidaan myydä tai antaa lahjaksi määräala. Lohkominen voi liittyä myös esimerkiksi perintönä siirtyviin kiinteistöihin. Lohkominen tulee kysymykseen silloin, kun yksi kiinteistö menee useammalle perilliselle ja he haluavat jakaa sen keskenään useammaksi kiinteistöksi.

käsittely maanmittauslaitoksella

Lohkomisessa vahvistetaan muodostettavan kiinteistön rajat sekä kiinteistön kohdistuvat oikeudet. Lohkomista saa hakea se määräalan tai emäkiinteistön omistaja, jolla on siihen lainhuuto. Määräalan saajan on ennen lohkomista haettava lainhuutoa. Omistaja voi kuitenkin myös itse hakea oman kiinteistönsä lohkomista haluamiinsa osiin. Tällöin lohkomista haetaan maanmittauslaitokselta. Tieto uudesta kiinteistöstä merkitään kiinteistörekisteriin.

Maanmittauslaitoksen suorittama lohkominen on toimitus, jossa asianosaiset voivat olla paikalla. Vaikka asianomistajat eivät tulisikaan paikalle, voidaan lohkomistoimitus silti yleensä tehdä. Lohkomistoimitukseen kutsutaan myös naapurikiinteistöjen omistajat silloin, kun toimituksessa selvitetään epäselviä rajoja, käsitellään naapuritilojen alueilla olevia teitä tai muita oikeuksia.

Lohkominen toteutetaan osittain paperilla ja osittain maastotöissä. Maastossa määritetään ja merkitään konkreettisesti luovutuskirjassa sovitut uuden kiinteistön eli luovutetun määräalan rajat maastoon. Jos kiinteistörajoissa on epäselvyyttä, lohkomisen yhteydessä voidaan tehdä rajankäynti.


Lue lisää lainhuudon hakemisesta.

Lähde §: kiinteistönmuodostuslaki


Suomen Juristit Oy
05.02.2015
(Päivitetty 25.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.