Kiinteistön jakaminen voidaan tehdä perinnönjaon yhteydessä, yhdessä omistetun kiinteistön hallinnanjakosopimuksella tai lohkomisena/halkomisena.

Kiinteistön jakaminen

Kiinteistöjä voidaan jakaa monella tavalla ja monessa merkityksessä. Kiinteistöjen jakamisella voidaan tarkoittaa yhden kiinteistön jakamista joidenkin henkilöiden välillä tai heidän kesken. Toisaalta kiinteistön jakamisella voidaan tarkoittaa yhden kiinteistön jakamista osiin.

Kiinteistön jakaminen perinnönjaon yhteydessä

Kun jäämistöön kuuluu kiinteistö, se jaetaan lähtökohtaisesti perillisten kesken tasan. Kiinteistön yhteisomistussuhteita ei kuitenkaan aina haluta perustaa, jolloin kiinteistö voidaan osoittaa yhdelle perillisille muiden perillisten saadessa vastineeksi enemmän muuta omaisuutta. Jos kuolinpesän varat eivät riitä kattamaan muille perillisille täyttä määrää, pitää kiinteistön saajan lunastaa kiinteistö muilta osakkailta ja käyttää siihen pesän ulkopuolisia varoja. Kiinteistön jakamisesta perinnönjaon yhteydessä sovitaan perinnönjakokirjassa.

Hallinnanjakosopimus

Jos kiinteistöllä on useita omistajia, voivat he tehdä keskenään hallinnanjakosopimuksen. Hallinnanjakosopimuksesta ilmenee kunkin osaomistajan käyttöön kuuluvat alueet. Alueet on syytä piirtää karttaan ja liittää kartta ao. sopimuksen liitteeksi. Sopimuksessa täytyy mainita kaikki olemassa olevat osaomistajat. Hallinnanjakosopimus on mahdollista tehdä myös vuokratulle kiinteistölle. Hallinnanjakosopimus on osapuoliin nähden sitova. Sopimuksen kirjaaminen tekee siitä sitovan myös sivullisiin nähden. Kirjaamisen ansiosta myös kiinteistön mahdolliset uudet osaomistajat tulevat sidotuiksi mainittuun sopimukseen.

Lohkominen tai halkominen

Kiinteistön lohkominen ja halkominen ovat toimituksia, jotka maanmittauslaitos tekee. Siinä yhdestä kiinteistöstä muodostetaan kaksi tai useampi kiinteistö. Lue lisää lohkomisesta ja halkomisesta maanmittauslaitoksen sivuilta.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.