Kiinteistön lohkominen on tapa jakaa kiinteistö. Lohkomisessa kiinteistöstä erotetaan määräala eli rajattu alue omaksi kiinteistöksi.

Kiinteistön lohkominen

Kiinteistön jakaminen tehdään lohkomalla tai halkomalla. Myös yhteisiä alueita sekä yhteisesti omistettuja kiinteistöjä voi jakaa.

Lohkomisessa muodostetaan kokonaan uusi kiinteistö. Siinä yhdestä kiinteistöstä, kantakiinteistöstä, erotetaan siis joku alue omaksi kiinteistöksi. Näin muodostetulle kiinteistölle annetaan oma kiinteistötunnus ja siitä tulee itsenäinen rekisteriyksikkö.

Lohkominen liittyy usein kiinteistökauppaan tai lahjaan. Kiinteistöstä voidaan myydä tai antaa lahjaksi määräala. Määräala tarkoittaa rajattua, karttaan merkittävää aluetta jostakin kiinteistöstä. Kun tällaiselle määräalalle haetaan lainhuutoa, lohkominen käynnistyy maanmittauslaitoksella automaattisesti.

Lohkominen voi liittyä myös perintönä siirtyviin kiinteistöihin. Lohkominen tulee kysymykseen silloin, kun yksi kiinteistö menee useammalle perilliselle ja he haluavat jakaa sen keskenään osiin useammaksi kiinteistöksi.

Lohkominen käsitellään siis maanmittaustoimistossa. Lohkominen on toimitus, jossa asianosaiset voivat olla paikalla. Lohkomistoimitus voidaan yleensä tehdä, vaikka asianosaiset eivät ole itse paikalla. Lohkomistoimitukseen kutsutaan myös naapurikiinteistöjen omistajat silloin, kun toimituksessa selvitetään epäselviä rajoja, käsitellään naapuritilojen alueilla olevia teitä tai muita oikeuksia.

Lohkominen toteutetaan osittain paperilla ja osittain maastotöissä. Maastossa määritetään ja merkitään konkreettisesti luovutuskirjassa sovitut uuden kiinteistön eli luovutetun määräalan rajat maastoon. Jos kiinteistörajoissa on epäselvyyttä, lohkomisen yhteydessä voidaan tehdä rajankäynti.

Nopeaa apua lakiasioihin.